Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mer information om reklam intill allmän väg

Reklamtavlor sätts upp för att de ska synas och läsas av så många som möjligt. Reklamskyltar intill vägar påverkar därför trafikanterna.

Elektronisk bildväxlande reklam distraherar

Elektronisk bildväxlande reklam intill en väg kan vara trafikfarlig. Bildväxlingar och rörliga bilder intill en väg kan distrahera bilförare så mycket att de riskerar att orsaka en olycka. Bildväxlande skyltar bör därför undvikas intill vägar. Inom forskarvärlden är man överens om att en visuell distraktion som varar i två sekunder medför ökad risk för olycka. Allt ljus och alla rörelser i synfältets periferi drar våra blickar till sig.

Skyltar som drar fordonsförares blick till sig medför att föraren distraheras från den primära uppgiften – att köra bil. Om denna blick varar i två sekunder eller längre är risken för olycka högre. På högtrafikerade vägar är det vanligt med kortare tidsavstånd till framförvarande fordon än två sekunder. Risken för olycka är därför påtaglig om fordonsförare håller blicken vid sidan av vägen för lång tid.

Rätt utformad reklam kan fungera i vissa miljöer

I mindre komplicerade trafikmiljöer kan reklam tillåtas, till exempel vid långa raksträckor där det inte finns annat som förarna måste hinna uppfatta. Om reklambudskapet är fast, kort och enkelt, kan det uppfattas snabbt och förarna har gott om tid på sig att läsa det. De kan därför ta hänsyn till trafiksituationen.

Trafikmiljöer som redan är komplexa och som ställer höga krav på förarna ska inte kompliceras ytterligare med onödig information. Exempel på sådana miljöer är korsningar, trafikplatser eller strax före tunnlar. Reklam får inte heller sitta så att den skymmer sikten eller kan blända förarna.

Det är viktigt att reklam intill vägar har så kort text som möjligt. Telefonnummer och webbadresser bör helst undvikas. Man ska ha tittat färdigt på mindre än en sekund.

Alla har inte samma förmåga att fokusera

Vi människor har en förmåga att selektera, det vill säga att välja vad vi ska fokusera på. Alla fordonsförare kan inte selektera lika bra, exempelvis klarar yngre förare det sämre, eftersom denna förmåga är fullt utvecklad först i vuxen ålder.

Ingen reklam utan tillstånd

Det krävs någon form av tillstånd för att få sätta upp reklamanordningar intill en allmän väg. Inom vägområdet är det väghållningsmyndigheten som beslutar med stöd av väglagen (Trafikverkets region för en statlig väg). Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljplanelagt område. Då är det kommunen som beslutar om bygglov.

Trafikverket måste kunna underhålla och sköta vägområdet, utan att föremål som ägs av andra ska hindra eller försvåra.

Om reklam sätts upp inom vägområdet utan tillstånd har Trafikverket rätt att ta bort den. Trafikverket förvarar reklamskylten i minst tre månader, och ägaren kan hämta ut den. Om reklamanordningen kan betraktas som skräp utan värde kastas den.

Otillåten reklam utanför vägområdet

Kommunerna kan se till att reklamskyltar som står utanför vägområdet, och som inte har tillstånd att stå där, kommer bort. De har tillsynsansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och kan förelägga att otillåten reklam ska tas bort, sätta ut viten och vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.