Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Goda exempel

It-lösningar ger stöd i alla möjliga miljöer och sammanhang. Här ser du några exempel.

Täcker olika behov

It-lösningar används i en rad olika sammanhang längs vägarna. På riks- och lokalvägar finns trafiksäkerhetskameror, elektroniska skyltar om köbildning och varningssystem i anslutning till övergångsställen, något som på olika sätt bidrar till att minska olycksriskerna på vägarna. Längst upp i norr finns även speciella lavinvarningssystem.

Komplexa system i storstäderna

I storstäderna finns mer komplexa it-system i trafiken, exempelvis för att informera om restider längs viktiga trafikleder och information om alternativa resvägar. Det innebär att trafiken löper smidigare och att du som trafikant slipper fastna i långa köer med krympande säkerhetsmarginaler.

Läget i trafiken

Trafikinformation från Trafikverket används även i radio, på text-tv och på internet (exempelvis på Trafiken.nu och Läget i trafiken, samt av en rad externa tjänsteutvecklare som erbjuder trafikinformation via mobil, internet och GPS).

Smarta skyltar och signaler

Längs vägarna finns även andra typer av it-stöd som underlättar för dig som trafikant:

  • elektroniska skyltar vid infarter som kan informera om allt från köer till antalet tillgängliga parkeringsplatser
  • variabla meddelandeskyltar där budskapet kan anpassas till trafiksituationen, exempelvis genom att restider för alternativa resvägar anges
  • smarta trafiksignaler som kan styra trafiken så att köerna minimeras
  • automatiska trafikkameror som bidrar till att sänka medelhastigheten och därmed minskar risken för allvarliga olyckor.