Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kövarningssystem

Kövarningssystem – för ett jämnare flöde

Köer och farliga situationer kan uppstå oväntat. På motortrafiklederna finns system för att förebygga olyckor genom att i tid varna för köer på de variabla meddelandeskyltarna eller att sätta ner den högsta rekommenderade eller föreskrivna hastigheten.

Kövarningssystem – sensorer känner av och styr

Ett kövarningssystem har två huvudfunktioner: dels att varna trafikanter för köer, dels att stänga av ett eller flera körfält. Ovanför vägen sitter sensorer som känner av trafikflödet och hastigheten. När trafiken tätnar och hastigheten sjunker till en viss nivå visar systemet automatiskt på omställbara vägmärkenen lämplig, rekommenderad hastighet. När hastigheten sjunker snabbt går dessutom en varning till vägtrafikledningscentralen, som genom kameror längs vägen kan undersöka vad som orsakar inbromsningarna och om så behövs stänga av körfält eller vägar. 

Två vägmärken med olika innebörd

Det finns två typer av elektroniska vägmärken med hastighetsangivelse. Det som används i ett kövarningssystem visar rekommenderad högsta hastighet. Det andra visar föreskriven högsta hastighet.

Svart fyrkant med vit ram. I mitten bildar vita punkter siffran 50
 

Vägmärke med hastighetsangivelse utan röd ring visar den rekommenderade högsta hastigheten.

Svart fyrkant med röda punkter som bildar en cirkel i två rader. I mitten av cirkeln bildar vita punkter siffran 50.
 

Vägmärke med hastighetsangivelse och en röd ring visar den föreskrivna högsta hastigheten. Det är ett förbudsmärke och har samma innebörd som ett traditionellt förbudsmärke i plåt. Om du kör fortare än den anvisade hastigheten kan du få böter.

Gul pil anger vilket körfält du ska använda

Svart fyrkant med en stor gul pil som pekar snett ned i högra hörnet.
 

Vägmärke med pil visar att du ska byta körfält (i pilens riktning).
 

Varning för avstängda körfält 

Svart fyrkant med ett stort rött kryss i mitten.
 

Om det finns stillastående fordon, eller om en olycka inträffat, stänger trafikledaren av ett eller flera körfält. Körfält stängs av även planerat vid vägunderhåll och liknande. Ett rött kryss i körfältssignalerna visar vilka körfält som stängts av. Att köra där är samma sak som att köra mot rött.