Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över trängselskattezonen.

Karta över trängselskattezonen. Du hittar kartan i större format längre ner på sidan.

Trängselskatt i Stockholm

Trafikverket ansvarar för att betalstationerna fungerar. Har du frågor kring betalning och belopp eller andra frågor kring trängselskatt ska du vända dig till Transportstyrelsen. Nedan kommer du direkt till Transportstyrelsens webbplats.


Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år. För att regionen ska kunna fungera för en växande befolkning investeras miljarder i ny infrastruktur. Några av satsningarna är utbyggnaden av tunnelbanan, Citybanan, Norra länken, Förbifart Stockholm och Mälarbanan.

Men det räcker inte. Trängselskatten är en viktig pusselbit för att bibehålla framkomligheten på Stockholms vägar. Den fungerar – den ökar framkomligheten och förbättrar miljön. Nu anpassas den till dagens förutsättningar. Så att Stockholm kan fungera, även i morgon.

Trängselskatt på Essingeleden

Från och med den 1 januari 2016 infördes en särskild trängselskatt på Essingeleden. Beloppen är 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på vilken tidpunkt du passerar. Det maximala beloppet per dag och fordon är 105 kronor.

Trafiken på Essingeleden är till största delen lokal. Redan i dag färdas här i snitt 130 000 fordon per dygn. Det är tidvis omfattande trängsel och köer, som även skapar köer i kringliggande vägnät.

Stockholmsregionen växer snabbt och framkomligheten minskar på Essingeleden. Först på 2020-talet kan vi räkna med en avlastning, när Förbifart Stockholm är klar. Trängselskatten infördes för att minska köerna i rusningstrafik och förbättra framkomligheten. Med kortare köer på Essingeleden kommer även kringliggande vägar att få kortare köer.

Betalstationerna på Essingeleden finns vid trafikplats Kristineberg samt på av- och påfarterna mot Tranebergsbron i trafikplats Fredhäll.

Höjd trängselskatt i Stockholms innerstad

Trängselskatten höjdes i Stockholm från och med 1 januari 2016. Varje passage in till eller ut från Stockholms innerstad kostar 11, 15, 25 eller 35 kronor, beroende på tidpunkt. Den högsta höjningen är vid rusningstrafik. Syftet är att styra trafiken mot andra tider och kollektivt resande, för att på så sätt minska trängseln i innerstaden.

Maxbeloppet höjs

Samtidigt som trängselskatten höjdes gjordes också en höjning av maxtaxan. Du betalar aldrig mer än 105 kronor per dygn och fordon. Trängselskatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.