Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trängselskatt i Stockholm

Trafikverket ansvarar för att betalstationerna fungerar. Har du frågor kring betalning och belopp eller andra frågor kring trängselskatt ska du vända dig till Transportstyrelsen. Nedan kommer du direkt till Transportstyrelsens webbplats.

 

Stapeldiagram belopp essingeleden 2020.png Stapeldiagram belopp innerstaden 2020.png

Klicka på bilderna för en större version.

Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år och vi har en ökande efterfrågan på resor och transporter på våra vägar. Därför arbetar vi hela tiden med att följa utvecklingen och trimma hela vägsystemet för att hantera och om möjligt minska köbildningen. Trängselskatten är ett sätt att göra detta. Utvärderingar visar att trängselskatten fungerar – den ökar framkomligheten, främst genom att det blir färre timmar av trängsel och att restiderna blir kortare.

Trängselskatten utformas för att minska trängseln i vägtrafiken. Men den ger samtidigt en intäkt till staten. Eftersom intäkten kommer från regionens trafikanter har politiker från landstinget och berörda kommuner kommit överens om hur pengarna ska användas så att de ger nytta för de som bor i regionen. Regering och riksdag har godkänt dessa överenskommelser och att motsvarande mängd statliga anslagsmedel används i de regionala projekten.

FAKTA

 • Alla beslut om ny eller förändrad trängselskatt har utformats för att den ska reducera trängsel.
 • Trängselskatten förändras genom beslut i riksdagen men först efter förhandling med regionala parter, så som berörda kommuner och Region Stockholm.


Trafikverket arbetar tillsammans med kommunerna och landstinget för att bilåkandet kan begränsas trots regionens stora befolkningsökning, till exempel genom att anpassa stadsutvecklingen eller utveckla kollektivtrafiken. Intäkterna från förändringen som gäller från januari 2020 har staten, kommuner och regionen kommit överens om ska gå till utbyggnad av kollektivtrafiken med ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en tunnelbanestation i Hagalund, Spårväg Syd samt Roslagsbana till city.

I tidigare överenskommelser har de regionala parterna kommit överens om att pengarna ska finansiera byggandet av E4 Förbifart Stockholm (2007*) och utbygganden av tunnelbanegrenar mot Barkarby, Nacka och Gullmarsplan samt Arenastaden (Stockholmsförhandlingen 2013).

*I avtalet från 2007 kom parterna överens om flera projekt som trängselskatten ska bidra till att finansiera men E4 Förbifart Stockholm är den enskilt största.

Trängselskatten är en viktig pusselbit för att bibehålla framkomligheten på Stockholms vägar.

Hur intäkterna från trängselskatten ska användas har regionala parter kommit överens om i olika avtal från 2007 - 2017. 

Stockholmsöverenskommelsen 2007

Investeringsobjekt: Förbifart Stockholm

Total beräknad kostnad 27,2 miljarder kr (prisnivå 2009).

Finansiering

 • Trängselskatt: 22,6 miljarder kr
 • Övriga statliga anslag: 5 miljarder kr

Trängselskatten bidrar med ytterligare 5 miljarder kronor till andra investeringar i regionala statliga vägar enligt överenskommelsen.

Överenskommelsen tecknades mellan statens förhandlare och ledande politiker i Stockholms län 2007. 2010 skrevs ett ”avtal om medfinansiering av väg, spår med flera satsningar i Stockholmsregionen enligt Stockholmsförhandlingen” med Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, kommunförbundet Stockholms län och Stockholm stad. Det låg till grund för Länsplanen och Nationell plan. Den senare beslutade slutligen regeringen om i enlighet med bemyndigande från riksdagen.

Läs: Finansiering med bidrag av trängselskatt till regionala statliga vägar (pdf)

Stockholmsförhandlingen 2013


Investeringsobjekt: Nya tunnelbanegrenar Akalla – Barkarby, Kungsträdgården – Nacka respektive Gullmarsplan samt Odenplan – Arenastaden.

Total beräknad kostnad: 25,7 miljarder kr, inkluderar även fordon och depå (prisnivå januari 2013).

Finansiering

 • Trängselskatt: 9 miljarder kr


Övrig finansiering kommer från kommuner och landsting samt statliga anslag.
Avtalet innehåller även åtagande från kommunerna att bygga ut 78 000 bostäder under perioden.

Parter:

 • Staten
 • Stockholms läns landsting
 • Stockholms stad
 • Nacka kommun
 • Solna stad
 • Järfälla kommun 

 

Sverigeförhandlingen - storstadsavtal Stockholm 2017

Investeringsobjekt: ny tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en tunnelbanestation i Hagalund, Spårväg Syd, Roslagsbanan till city.                            

Total beräknad kostnad: 30,2, inkluderar även fordon och depå, (prisnivå januari 2016).

Finansiering

Trängselskatt: 7,5 miljarder kr
Övrig finansiering kommer från kommuner och landsting samt statliga anslag
Avtalet innehåller även åtagande från kommunerna att bygga ut 100 370 bostäder och 30 cykelobjekt under perioden

Parter

 • Staten genom Sverigeförhandlingen
 • Stockholms läns landsting
 • Huddinge kommun
 • Solna stad
 • Stockholms stad
 • Täby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Österåkers kommun

 

Här finns betalstationerna i Stockholm

Se nummer på kartan över trängselskattezonen:

1. Danvikstull
2. Skansbron
3. Skanstullsbron
4. Johanneshovsbron
5. Liljeholmsbron
6. Stora Essingen
7. Lilla Essingen
8. Trafikplats Fredhäll
9. Trafikplats Kristineberg
10. Ekelundsbron
11. Klarastrandsleden
12. Tomtebodavägen
13. Solnabron
14. Trafikplats Norrtull
21. Trafikplats Ekhagen
22. Trafikplats Frescati
23. Trafikplats Universitetet
24. Trafikplats Roslagstull
25. Trafikplats Värtan
26. Trafikplats Ropsten

 

Förändringen av trängselskatten 2020

Enligt ett regeringsbeslut utökades trängselskatten från 1 januari 2020, för att förbättra framkomligheten och bidra med finansiering till en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm. Förändringen innebär en utökning i tid, höjning av vissa belopp samt en differentiering beroende på säsong.