Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från ansökan till uppsättning av vägvisningsskylt

Här kan du se i vilken ordning allt sker, från att du ansöker till att din vägvisningsskylt sitter på plats.

Vem beslutar?

  • Trafikverkets regioner beslutar normalt på större genomfartsvägar och på landsbygden. 
  • Kommunerna beslutar inne i tätorter.
Ilustration av en kvinno som pratar i telefon och sitter framför en dator.
 

1. Kontakt

Du tar kontakt med Trafikverket antingen per telefon eller e-post för att få information om hur du ansöker om vägvisning eller söker upp informationen på vår webbplats.

 

Illustration av ett hus
 

 2. Ansökan om vägvisning

Din ansökan kommer till oss
- via internet på den digitala blanketten
- som e-post
- med post.

 

Illustration en hand håller i en penna och skriver på ett papper
 

3. Handläggning

En handläggare tar hand om ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden regionen har. Du kan räkna med cirka två månader i normala fall. Handläggaren beslutar om vi ska bevilja vägvisning eller inte och skickar beslutet till dig.

 

Illustration av en hand som håller i en bunt sedlar
 

4. Betalning för vägvisningen

Om vi beviljar dig vägvisning är det normalt du som ska betala kostnaden för tillverkning och uppsättning av vägmärkena för vägvisning. I beslutet meddelar vi hur du ska betala.

   

En illustration av en vägvisningsskylt som det står Vägvisning på.
 

5. Uppsättning av vägmärket

Den driftentreprenör som sköter drift och underhåll i området sätter upp och underhåller vägmärket för vägvisning.

 

Illustration av en domarklubba ovanför ett papper där det står överklagande.
 

6. Överklagande

Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga Trafikverkets beslut till länsstyrelsen. Det ska du göra inom tre veckor. Länsstyrelsens beslut kan du överklaga till Transportstyrelsen.