Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägvisare är viktiga kulturbärare

Lokaliseringsmärken för vägvisning är viktiga förmedlare av ortnamn. De bidrar till att bevara gamla ortnamn och har på det viset en kulturhistorisk uppgift.

Enligt kulturmiljölagen ska kommunal och statlig verksamhet tillämpa god ortnamnssed. Det innebär bland annat att namnen ska stavas korrekt och att man bara ska använda namn som har godkänts för offentlig kartproduktion.

Platsnamn ska alltid hämtas från Lantmäteriets ortnamnsregister. De namn som förekommer där har upptecknats vid fältarbete och granskats av språk- och namnexperter.