Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägvisning till inrättningar

Det finns ett antal märken med symboler som visar vad för slags inrättning det är. Symbolerna kan kompletteras med namnet. Man kan även ange vägvisning till inrättningar med enbart text.

Allmänna inrättningar kan vara sjukhus, industriområden, järnvägsstationer och flygplatser. Kommersiella inrättningar kan vara handelsområden, stormarknader och liknande verksamheter.

Inrättningar vägvisas normalt från närmaste allmänna väg. Trafikverket brukar inte tillåta vägvisning till mål som ligger vid en gata inom en tätort. Undantag kan till exempel vara ett akutsjukhus eller ett mål som alstrar mycket trafik och där trafiksituationen är komplicerad.

Det är den som ansöker om vägvisning som får betala för tillverkning och uppsättning av vägvisarna.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar


G1 - PostG1 Post

Märket får endast användas i vägvisning till postombud som erbjuder brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning.


G2 - Hjälptelefon

G2 Hjälptelefon

Märket används där en hjälptelefon är uppsatt, exempelvis i och i anslutning till en tunnel.

 


G3 - Radiostation för trafikinformation

G3 Radiostation för vägtrafikinformation

Märket ska framför allt användas i och i anslutning till en tunnel där det går att ta emot trafikinformation.

 


G4 - AkutsjukhusG4 Akutsjukhus

Märket får endast användas i vägvisning till ett sjukhus med akutmottagning som är öppen dygnet runt. Annan typ av sjukhus kan vägvisas med text.


G5 - IndustriområdeG5 Industriområde

Symbolen får endast användas i vägvisning till områden med industriverksamhet eller liknande verksamhet. 

Exempel
Exempel på skylt för industriområde med namn.


G6 - JärnvägsstationG6 Järnvägsstation

Märket får endast användas i vägvisning till en järnvägsstation med regional- eller fjärrtrafik. 


G7 - BusstationG7 Busstation

Märket får endast användas i vägvisning till en busstation med regional- eller

fjärrtrafik . 


G8 - Flygplats

G8 Flygplats

Märket får endast användas i vägvisning till en flygplats med reguljär flygtrafik. Flygfält kan vägvisas med text. 


G9 - BrandsläckareG9 Brandsläckare

Märket används i och i anslutning till tunnlar.

 


 

G10 - HandelsområdeG10 Handelsområde

Symbolen får endast användas i vägvisning till ett större område som är avsett för handel. 

Exempel

Exempel på skylt till handelsområde med namn