Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägvisning till inrättningar

Allmänna inrättningar kan vara sjukhus, industriområden, järnvägsstationer och flygplatser. Kommersiella inrättningar kan vara handelsområden, stormarknader och liknande verksamheter.

Det finns ett antal märken med symboler som visar vad för slags inrättning det är. Symbolerna kan kompletteras med namnet. Du kan även ange vägvisning till inrättningar med enbart text.

Inrättningar vägvisas normalt från närmaste allmänna väg. Trafikverket brukar inte tillåta vägvisning till mål som ligger vid en gata inom en tätort. Undantag kan till exempel vara ett akutsjukhus eller ett mål som alstrar mycket trafik och där trafiksituationen är komplicerad.

Det är den som ansöker om vägvisning som får betala för tillverkning och uppsättning av vägvisarna.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar

 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med ett svart signalhorn i
 

G1 Post

Märket får endast användas i vägvisning till postombud som erbjuder brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning.


Blå rektangel med en vit ram runt. I den blå rektangeln finns en vit fyrkant med en svart telefonlur i.
 

G2 Hjälptelefon

Märket används där en hjälptelefon är uppsatt, exempelvis i och i anslutning till en tunnel.

 


Blå rektangel med texten 98,7 och en vit ram runt. I den blå rektangeln finns en vit fyrkant med texten Radio FM4.
 

G3 Radiostation för vägtrafikinformation

Märket ska framför allt användas i och i anslutning till en tunnel där det går att ta emot trafikinformation.

 


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med ett rött kors i.
 

G4 Akutsjukhus

Märket får endast användas i vägvisning till ett sjukhus med akutmottagning som är öppen dygnet runt. Annan typ av sjukhus kan vägvisas med text.


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart industribyggnad.
 

G5 Industriområde

Symbolen får endast användas i vägvisning till områden med industriverksamhet eller liknande verksamhet. 

Exempel

Vägvisningsskylt med symbolen för ett industriområde samt texten Slätten.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av ett tåg vid en perrong.
 

G6 Järnvägsstation

Märket får endast användas i vägvisning till en järnvägsstation med regional- eller fjärrtrafik. 


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en buss vid en hållplats.
 

G7 Busstation

Märket får endast användas i vägvisning till en busstation med regional- eller

fjärrtrafik . 


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av ett flygplan.
 

G8 Flygplats

Märket får endast användas i vägvisning till en flygplats med reguljär flygtrafik. Flygfält kan vägvisas med text. 


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en röd illustration av en brandsläckare.
 

G9 Brandsläckare

Märket används i och i anslutning till tunnlar.

 


 
Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en svart kundvagn.
 

G10 Handelsområde

Symbolen får endast användas i vägvisning till ett större område som är avsett för handel. 

Exempel

Vägvisninsskylt med symbolen för handelsområden och texten Solbacken