Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägvisning till serviceanläggningar

Serviceanläggningar kan till exempel vara bensinstationer, restauranger, hotell, rastplatser eller andra anläggningar med inriktning på service till trafikanterna.

Det finns flera märken med symboler som visar vad för slags serviceanläggning det är. Symbolerna kan kompletteras med namnet på platsen eller företaget. Du kan även ange vägvisning till serviceanläggningar med enbart text.

Trafikverket tillåter vägvisning till sådana mål från närmaste allmänna väg. Vi brukar inte tillåta vägvisning till mål som är belägna vid en gata inom en tätort. Undantag kan vara till exempel mål som alstrar mycket trafik och där trafiksituationen är komplicerad.

Det är den som ansöker om vägvisning till serviceanläggningar som får betala för tillverkning och uppsättning av vägvisarna.

Om vägvisningen till målet ska fortsätta från den allmänna vägen in längs en enskild väg måste den som ansöker ordna skriftligt medgivande från den enskilda vägens ägare.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar

 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med ett svart i.
 

H1 Informationsplats

Märket får endast användas i vägvisning till en turistbyrå eller en informationsplats. Uppgift om vad informationen gäller kan anges i anslutning till märket.

Exempel

Vägvisningsskylt med symbolen för informationsplats och texten Gävle kommun.
 

 


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av ett verktyg.
 

H2 Fordonsverkstad

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar där akuta reparationer kan utföras på de flesta vanliga fordonstyperna. Det ska bara användas på vägar där sådana anläggningar är sällsynta.

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för fordonsverkstad och texten Bilbolaget.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en bensinpump.
 

H3 Drivmedel

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som tillhandahåller både bensin och diesel, och som är tillgängliga för alla fordonsslag dygnet runt.


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart och blå illustration av två bensinpumpar med texten CNG.
 

H4-1 Gas för fordonsdrift

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som tillhandahåller fordonsgas (CNG). Anläggningen bör vara tillgänglig dygnet runt.


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart och blå illustration av två bensinpumpar med texten LPG.
 

H4-2 Gas för fordonsdrift

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som tillhandahåller fordonsgas (LPG). Anläggningen bör vara tillgänglig dygnet runt.


Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en kaffekopp.
 

H5 Servering

Märket får användas i vägvisning till anläggningar som serverar drycker och enkla maträtter. Märket får inte användas i tätorter, där det brukar finnas serveringar. Anläggningen bör ha sittplatser inomhus och normala öppettider. Märket får inte användas tillsammans med märke H6 Restaurang.

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för servering och texten Kaffestugan
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en gaffel och sked som ligger i kors
. 

H6 Restaurang

Märket bör endast användas i vägvisning till anläggningar som serverar varmrätter och som tar emot ett större antal gäster som kan äta vid bord inomhus. Märket får inte användas i tätorter, där det brukar finnas restauranger. Anläggningen ska ha normala öppettider. Märket får inte användas tillsammans med märke H5 Servering.

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för restaurang och texten Matstället.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en säng.
 

H7 Hotell

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som kan ta emot minst nio gäster samtidigt eller som har minst fem gästrum. Anläggningen ska ha normala öppettider. Gäster ska kunna checka in även nattetid.  

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för hotell och texten Vilan.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av ett hus och en gran
 

H8 Vandrarhem

Märket bör endast användas i vägvisning till anläggningar som har normal vandrarhemsstandard.

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för vandrarhem och texten Valleråsen.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av tre stugor
 

H9 Stugby

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som har minst fem stugor för övernattning.   

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för stugby och texten semesterbyn.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en stuga.
 

H10 Stuga

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som har färre än fem stugor för övernattning.   

Exempel

Vägvisningsskylt med symbolen för stuga och texten Lille ro
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av ett tält
 

H11 Campingplats

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar där gäster kan ställa upp både tält, husvagnar och husbilar. Märket bör inte kombineras med märke H12 Husvagnsplats. 

Exempel

Vägvisningsskylt med symbolen för campingplats och texten Solsidan.
 

Blå fyrkant med en vit ram runt. I den blå fyrkanten finns en vit fyrkant med en svart illustration av en husvagn.
 

H12 Husvagnsplats

Märket får endast användas i vägvisning till anläggningar som endast är till för husvagnar och husbilar.    

Exempel

Vägvisningsskylt med symbol för husvagnsplats och texten Udden.
 

H13 - Rastplats

H13 Rastplats

Märket får endast användas i vägvisning till rastplatser som är tillgängliga för alla slags fordon. På platsen ska det finnas en toalett som är öppen dygnet runt och som är tillgänglig för rörelsehindrade. 

Exempel
Exempel Rastplats


H14 - ToalettH14 Toalett

Märket får endast användas i vägvisning till en plats där det finns en toalett som är öppen dygnet runt och som är tillgänglig för rörelsehindrade.   


H15 - BadplatsH15 Badplats

Märket får endast användas i vägvisning till utomhusbad med god säkerhet och vattenkvalitet.  

Exempel
Exempel Badplats


H16 - FriluftsområdeH16 Friluftsområde

Märket får endast användas i vägvisning till ett namnsatt och geografiskt bestämt område där information om området finns vid parkeringsplatsen för området. 

Exempel
Exempel friluftsområde

 


H17 - VandringsledH17 Vandringsled 

Märket får endast användas i vägvisning till en vandringsled där information om den finns vid parkeringsplatsen för leden.

Exempel
Exempel Vandringsled


H18 - StolliftH18 Stollift 

Märket får endast användas i vägvisning till en liftanläggning med stolar eller liknande. Märket bör inte kombineras med märke H19 Släplift. Finns både stollift och släplift bör märke H19 Släplift användas.

Exempel
Exempel Stollift


H19 - SläpliftH19 Släplift 

Märket får endast användas i vägvisning till en liftanläggning där skidåkare dras fram.  Märket bör inte kombineras med märke H18 Stollift. Finns både stollift och släplift bör märke H19 Släplift användas.

Exempel
Exempel Släplift


H20 - GolfbanaH20 Golfbana 

Märket får endast användas i vägvisning till en golfbana med minst nio hål.

Exempel
Exempel Golfbana


H21 - Försäljningsställe för fiskekort

H21 Försäljningsställe för fiskekort

Märket får endast användas i vägvisning till ett försäljningsställe som vänder sig till allmänheten. Märket får inte användas för vägvisning till en fiskeplats om inte fiskekort säljs på platsen.


H22 - SevärdhetH22 Sevärdhet

Märket får endast användas i vägvisning till en sevärdhet som är av nationellt intresse. Sevärdhetens art ska stå med på skylten.

Exempel
Exempel Sevärdhet


H23 - Förberedande upplysning om vägnära service

H23 Förberedande upplysning om vägnära service

Märket får endast användas till vägnära serviceanläggningar. Anläggningar för mat och drivmedel ska vara belägna inom 500 meter från vägen. Körsträckan till anläggningen får inte överskrida två kilometer. Körsträckan till anläggningar för boende får vara högst fem kilometer. Endast märkena för drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsnamn eller företagsemblem.


H24 - Rum och frukostH24 Rum och frukost

Märket får endast användas i vägvisning till en anläggning som har rum för övernattning och som serverar frukost. 

Exempel
Exempel Rum och frukost


H25 - GårdsbutikH25 Gårdsbutik

Märket får endast användas i vägvisning till en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

Exempel
Exempel Gårdsbutik


H26 - Hantverk

H26 Hantverk

Märket får endast användas i vägvisning till en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. Besökande bör kunna se när produkterna tillverkas.

Exempel
Exempel hantverk


Märke för laddstation 
H27 Laddstation

Märket får användas i vägvisning till en anläggning för laddning med elektricitet för fordons framdrivning. Det här märket är ännu inte valbart i ansökningsformuläret. Om det är detta du vill ha skriv "H27 Laddstation" under Önskad text.