Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vanliga vägmärken för enskilda vägar

Här ser du vanliga vägmärken för enskilda vägar.

Anslutning mot allmän väg

VäjningspliktStopplikt

Väjningsplikt och stopplikt

Före beslut ska polismyndigheten lämna yttrande och väghållningsmyndigheten ska få tillfälle att yttra sig. Det är länsstyrelsen som beslutar. Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen) sätter upp och underhåller skyltarna.

Begränsad fordonsbreddBegränsad fordonslängdBegränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonstågBegränsat axeltryckBegränsat boggitryck

Begränsad fordonsbredd, längd, bruttovikt, axeltryck och boggitryck

Väghållaren beslutar, bekostar, sätter upp och underhåller skyltarna. Om vägen får statligt bidrag, ska väghållaren rapportera uppsättningen av märket till Trafikverkets region. Det kan påverka statliga bidrag.

 

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

Rekommenderad lägre hastighet

Rekommenderad lägre hastighet

Skylten kräver fysiska åtgärder exempelvis farthinder alternativt kan märket användas som komplement då det finns en fara som man varnat för med varningsmärke.

Vägvisare

Vägvisare

Trafikverket bekostar, sätter upp och underhåller vägvisare vid allmän väg där Trafikverkets region är väghållare. Det finns möjlighet att ansöka om ytterligare vägvisning hos Trafikverkets region. Trafikverket sätter upp och underhåller skyltarna, men den sökande bekostar dem. Vid allmän väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Väghållaren bekostar, sätter upp och underhåller vägvisning inne på enskild väg.

 

 Järnvägsmärke

Järnvägsmärken

Innehavaren av järnvägen eller spårvägen bekostar, sätter upp och underhåller järnvägsmärken.

Avstånd till järnvägskorsningVarning för järnvägskorsning med bommarVarning för järnvägskorsning utan bommar 

 Avståndskyltar samt varningsskyltar vid järnvägsövergång

Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen) bekostar, sätter upp och underhåller skyltarna.
 Förbud mot att stanna eller parkera fordonFörbud mot att parkera fordon

HastighetsbegränsningFörbud mot trafik med fordon

Förbud mot att parkera och/eller stanna fordon, hastighetsbegränsningar och förbud mot fordonstrafik

Före beslut ska polismyndigheten yttra sig.

Inom tättbebyggt område

Kommunen beslutar, sätter upp och underhåller skyltarna.

Utanför tättbebyggt område

Länsstyrelsen beslutar. Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommunen)  sätter upp och underhåller skyltarna.

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjurFörbud mot ridning

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur och förbud mot ridning

Före beslut ska polismyndigheten yttra sig. Vägens ägare ska få möjlighet att yttra sig och i vissa fall ge medgivande till regleringen.

Inom tättbebyggt område:

Kommunen beslutar.

Utanför tättbebyggt område:

Länsstyrelsen beslutar.

Väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region eller kommun) sätter upp och underhåller skyltarna. (Om det krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket.)

Anslutning mot annan enskild väg

VäjningspliktStopplikt

Väjningsplikt och stopplikt