Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS i framtiden

Trafikverket är pådrivande i utvecklingen av nya ITS-lösningar (intelligenta transportsystem) för att förbättra framkomligheten och säkerheten i trafiken.

Tillsammans med fordonsindustrin, universitet, högskolor och andra aktörer inom transportområdet bedriver vi ett stort antal projekt för att utveckla framtidens ITS-lösningar – såväl ute i trafiken som inne i fordonen.

En tydlig trend är att det skapas allt fler individualiserade it-system, som gör det lättare för den enskilde trafikanten att hitta rätt väg, att anpassa hastigheten och att hålla hastighetsgränserna.

Vill få in fler utvecklare

Vi arbetar för att insamlingen och bearbetningen av trafikdata ska bli ännu mer effektiv och täcka in fler områden. Samtidigt finns en tydligt uttalad strävan efter att göra all trafikinformation lättillgänglig även för externa tjänsteutvecklare som kan skapa nya tjänster för skräddarsydd trafikinformation.

Öppnar nya möjligheter

Redan i dag går utvecklingen mot allt fler mobila tjänster som kan användas direkt i mobilen eller i bilens GPS. Det mesta av den information som i dag finns tillgänglig via internet kommer vi i ännu högre grad att kunna få tillgänglig inne i bilarna i takt med att utbyggnaden av mobilt bredband ökar.

Det betyder att det kan bli fullt möjligt att boka parkeringsplats på väg in till centrum eller att få trafikinformation i realtid till din egen skräddarsydda webbradiokanal.