Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ITS i världen

Sverige har en ledande position inom det internationella trafiksäkerhetsarbetet.

Globalt samarbete

Trafikverket deltar aktivt i olika internationella samarbetsprojekt för forskning, utveckling och utvärdering av lösningar inom ITS-området.

Genom bred internationell samverkan i och utanför EU kan Sverige delta i många utvecklingsprojekt och därmed hålla utvecklingskostnaderna nere för nya ITS-lösningar.

Viking

De nordiska länderna har tillsammans med ett antal tyska delstater tagit initiativ till ett gemensamt handlingsprogram, projektet Viking. Syftet är att utveckla och samordna system för vägtrafikledning och transporttelematik.

Prosper

Trafikverket medverkar också i EU-projektet Prosper, där man jämfört och uppskattat kostnader och effektivitet för olika typer av hastighetskontroller.

Easy Way

Tillsammans med vägorganisationer från övriga EU-länder medverkar vi i Easy Way, ett projekt som ska ge en säkrare och bättre trafikmiljö i Europa.  Målet är att insatserna ska bidra till att minska antalet omkomna i trafiken med 25 procent fram till år 2020 – och under samma period minska koldioxidutsläppen från det nordeuropeiska transportnätet med 10 procent.

EasyWay (Easyway eu webbplats)
EasyWay – implementering av ITS i Europa

Samarbetspartner

Vi medverkar dessutom i flera nationella och internationella organisationer inom ITS-området. Till dessa hör:

ITS Sweden

Nationellt intresseorgan som stödjer ITS-utvecklingen i Sverige.
ITS Sweden 

Ertico

Samarbetsorganisation för ITS i Europa.
Ertico

ITS America

Organisation för ITS i USA.
ITS Amerika

NTOC

National Transportation Operations Coalition – samverkansorgan för de amerikanska transportsystemen.
NTOC