Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyra varningsmärken

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om vilken typ av fara det är. Varningsmärken används inte för faror som trafikanten normalt kan förvänta sig i den aktuella trafikmiljön.

Trafikanten förväntas kunna förutse vissa faror, beroende på vilken typ av väg det är. Vi varnar därför normalt inte för aktiviteter som hör till en anläggning som är synlig från vägen, till exempel personer som rider, åker skidor eller cyklar.

För alla varningsmärken gäller att trafikanten förväntas respektera hastighetsbegränsningen och i övrigt anpassa hastigheten efter omständigheterna. Om varnings­märken används ofta och på fel ställe kan trafikanterna tappa respekten för dem, och riskerna kan på så vis öka.

Vanliga vägmärken som vi får frågor om

Varning för barn

Märket ”Varning för barn” är inte avsett för bostadsområden eller enskilda fastigheter där barn kan förekomma. Trafikanter bör ändå inse att barn kan finnas vid sådana platser. Däremot kan det finnas skäl att varna vid andra platser, till exempel vid skolor, där barn ofta korsar eller uppehåller sig vid vägen.

Anslutningar/utfarter

Om ett hus syns från vägen kan trafikanter anta att det även finns en väganslutning till fastigheten. Ur fastighetsägarens perspektiv är det ofta bättre att själv förbättra siktförhållandena vid anslutningen, och/eller se över placeringen av anslutningen, jämfört med att sätta upp ett varningsmärke.

Varning för djur

Att trafikanter stöter på djur utmed vägarna är vanligt förekommande. Sverige är ett viltrikt land och märket ”Varning för vilt” bör i första hand användas på platser där tillfälliga anhopningar av vilt upptäckts.

Varning för ridande eller fordon med förspänt dragdjur (travekipage, hundspann med mera)

Enbart att det finns hästar eller andra djur i närheten är inte ett skäl att sätta upp varningsmärke. Ett krav för att varningsmärket ska få sättas upp är att trafikanten inte ska kunna se ryttaren, travekipaget eller hundspannet före märket.

Exempel på platser där märket kan vara motiverat är ridskolor, särskilt anlagda ridvägar samt platser där fordon med förspänt dragdjur korsar eller kör längs vägen i större utsträckning.

Varning för farlig kurva

Märket ”Varning för farlig kurva” kan sättas upp när det inte tydligt framgår av vägförhållandena att ett fordon måste framföras med lägre hastighet än den högsta tillåtna.

Trafikverket sätter upp märken vid statliga vägar

Utmed det statliga vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för väganordningar, till exempel varningsmärken. Det går inte att ansöka om varningsmärken, utan det är Trafikverkets uppgift som väghållare att hantera dessa. Trafikverket varnar för de faror Trafikverket anser är relevanta att varna för, med gällande föreskrifter som grund. Ingen annan får sätta upp varningsmärken utmed det statliga vägnätet.

Om du har upptäckt en fara som du anser att det borde varnas för, kan du rapportera det via Kontaktcenter.

Kontakta Kontaktcenter