Logga in
Logga in

Vi förbättrar vägar i hela landet i sommar

Sommarens vägarbeten gör framtidens resor smidigare och tryggare. Använd gärna trafikinformationen via startsidan på trafikverket.se när du planerar din resa, där ser du vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

Även den här sommaren genomför vi åtgärder i hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten och minska risken för akuta fel. Vi bygger exempelvis nytt, asfalterar om och breddar befintliga vägar, separerar mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Det skapar ett bättre flöde så att du ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Vägarna tar oss hela vägen fram och de knyter ihop människor med näringsliv, service och fritidsaktiviteter i hela landet. I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 procent av personresorna i transportsystemet sker med bil eller buss på våra vägar. Väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten och därför är det viktigt att underhålla de vägar vi har.

Fler fordon och tyngre transporter har ökat slitaget på vägarna. Trots att det har gjorts många underhållsinsatser finns det fortsatt stora och ökande underhållsbehov på vägarna. Vi genomför omfattande vägarbeten i hela landet under sommaren, när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Förändringar i priser och tillgång på material kan påverka planeringen.

Att tänka på inför din resa

Planera din resa och var beredd på att den kan ta längre tid än vanligt, tänk på:

  • Var utvilad.

  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid vägarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna. Alla ska komma hem efter jobbet.

  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.

  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen på vår startsida på trafikverket.se.

Ett urval av trafikpåverkande arbeten sommaren 2023

Här nedanför listar vi ett mindre urval av de största vägarbetena som pågår mellan juni och augusti. Vi utför många fler arbeten i sommar och under året.

Du får den senaste informationen om vilka vägarbeten som pågår eller startar inom kort om du använder trafikinformationen som visas högst upp på denna sida, alternativt via startsidan på Trafikverket.se  

Du hittar även mer information via länken nedan.

Norra Sverige

Län: Norrbotten och Västerbotten

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Daglösten–Bureå

Beläggningsarbeten.
Lots samt trafikljus.

E4, Lillåbron–Sävar

Åtgärder på sidoräcken.
En körbana avstängd, mötande trafik.

E4, Bygdeå–Sikeå

Vi bygger nya viltstängsel.
Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma.

E4, Sikeå–Gumboda

Ny beläggning och vi sätter upp mitträcken, viltstängsel och skyltar för att vägen ska bli mötesfri.

Avsmalnade körfält, nedsatt hastighet, trafikljus, tillfälliga förbifarter och omledning.

E4, Sikeå

Ny trafikplats ska byggas.

E4-trafiken flyttas över till ramperna vid sidan av vägen under tiden som en ny bro byggs över E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. Nedsatta hastigheter.

E4, Skellefteå–trafikplats Ostvik

Beläggningsarbeten.
Lots samt trafikljus.

372, Skellefteå–Skelleftehamn

Beläggningsarbeten.
Nattarbete kl 18–06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.

774, väg 364–Skellefteå flygplats

Förstärkningsarbete av väg, avverkning i sidoområdet, ny belysning.
En körbana avstäng, mötande trafik. Omledning.

E4, Piteå–Töre

Beläggningsarbeten, flera delsträckor mellan Piteå och Töre.
Lots. Nattarbete.

E4, Jävre

Beläggningsarbete.
Lots. Nattarbete.

E4, Piteå

Beläggningsarbete.
Lots. Nattarbete.

E45, Dorotea

Tätortsupprustning: upprustning av väg för ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och tillgänglighet för oskyddade trafikanter.
Omledningar, trafikljus, avstängd väg.

 

Mellersta Sverige

Län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland

Plats Åtgärd och trafikpåverkan

E14, Stöde–Bodberget, Nedansjö, Tångböle –Tullstationen och Ytterån–Offnebacken

Beläggning, rörbrosbyte (Nedansjö).
Lots och trafikljus, förbiledning (Nedansjö).

E4, Myre - trafikplats Skönsmon, Sundsvallsbron - Bondsjöleden (räcken), Hudiksvall - Kungsberget

Beläggning, sätta räcken vid broar. Troligtvis nattarbeten. Sänkt hastighet, ett körfält. Trafikljus och lots.

84, Långå–Mökelbäcken Beläggning.
296, Furudal

Beläggning.
Lots och trafikljus.

331, Helgum–Ramsele

Beläggning.
Lots och trafikljus.

86, Timmervägen–Krånge

Beläggning och ombyggnad med bland annat ny bro förbi Kovland.

Lots och trafikljus, sänkt hastighet och förbiledning.


Östra Sverige

Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland

Mer information om stora trafikpåverkande arbeten i stockholmsregionen hittar du via länken nedan:
Trafikpåverkande arbeten i stockholmsregionen (trafiken.nu)

Plats Åtgärd och trafikpåverkan

Väg 222, Skurubron, trafikplats Skuru– trafikplats Björknäs

Vi bygger en ny Skurubro och bygger om den befintliga bron.

Flera körfält öppna, men trafiken förflyttas i sidled och eventuell omledning. Sänkt hastighet.

Väg 261 Ekerövägen/E4 Förbifart Stockholm

Ekerövägen breddas med ett kollektivkörfält mellan Nockebybron och Tappström. Vi bygger också anslutningar till E4 Förbifart Stockholm på Lovö, i Edeby och Tillflykten.

Arbeten pågår på nästan hela sträckan och under byggtiden sänker vi hastigheten och leder om trafiken på vissa sträckor. Framkomligheten påverkas av våra arbeten, risk för köbildning.

E4/Väg 273, trafikplats Arlanda–trafikplats Nybygget

Vi ska renovera broar vid trafikplats Arlanda, samt asfaltera om väg 273 mellan Arlanda och trafikplats Nybygget.

Broreparationerna innebär minskat antal körfält och sänkt hastighet. I samband med asfalteringen behöver vi stänga av ramperna helt ett par nätter, både de norr- och de södergående i tur och ordning, vilket kan leda till långa omledningsvägar.

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Kista

Vi bygger ett nytt dagvattenmagasin för E4:an mellan trafikplatserna Häggvik och Tureberg.

Byggnadsarbetena med dagvattenmagasinet kommer att pågå dagtid under hela sommaren och påverkar trafiken på E4:an.

Vi bygger också en ny passage för Tvärbanan under E4:an mellan Kista och Helenelund. 

Vid Kista har trafiken på E4:an flyttats i sidled. När vi är klara sensommaren 2023 kommer trafiken att flyttas tillbaka igen. Vid flytten kommer körfält stängas av och hastigheten begränsas.
Viss godstrafik leds om via Rotebroleden/E18 i södergående riktning under hela byggtiden.

E4/E20, Essingeleden. Från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron

Vi utför reparationer och underhållsarbeten av Karlbergsbron, Gröndalsbron samt broarna vid trafikplats Nyboda längs med E4/E20 Essingeleden.

Av- och påfarter vid Gröndalsbron är avstängda mellan maj och juli. Övriga arbeten sker nattetid och innebär färre körfält.

E18, väg 553 och 634, väster och öster om Västerås

Vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till fyrfilig motorväg. Vi gör även flera underhållsarbeten på E18 genom Västerås: räckesreparationer, asfaltering av E18-ramper samt en broreparation vid Vallby. Vi asfalterar även om Dingtunavägen och reparerar en bro över Svartån vid Forsby i Västerås.

Begränsad framkomlighet på E18 och väg 553, Dingtunavägen. Sänkt hastighet. Väg 634 stängs av i anslutning till bron för all trafik och trafiken leds om.

Väg 55/56 och 555, Alberga–Katrineholm med omnejd

Vi bygger om väg 55/56 till mötesfri landsväg mellan Alberga och Katrineholm samt asfalterar om väg 55 mellan Strångsjö och Sågmon samt väg 555 mellan Sågstugorna (väg 55) och Stora Djulö.

Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 51, Kvarntorp–Almbro

Vi bygger om till mötesfri landsväg.

Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 70, Anneberg, väster om Fjärdhundra, till Västmanlands länsgräns

Vi asfalterar om sträckan mellan Anneberg, väster om Fjärdhundra, och länsgränsen mellan Uppsala och Västmanlands län.

Vägen stängs av och trafiken i båda riktningar leds om via Heby.

E4, Lästringe, norr om Tystberga

Vi reparerar de två E4-broarna som ligger i höjd med Lästringe, norr om Tystberga.

Vi leder över all trafik till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen och det råder omkörningsförbud.


Västra Sverige

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland

Mer information om stora trafikpåverkande arbeten i västra Sverige hittar du via länken nedan:
Trafikpåverkande arbeten i västra Sverige (Trafiken.nu)

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E6, norr och söder om Uddevalla

Beläggningsarbete. Omledning.
Pågår två veckor på varje sträcka. Södergående (söder om Uddevalla) leds om till väg 675, 678 och 680. Norrgående (norr om Uddevalla) leds om till väg 832.

E45 Säffle –Tveta                                                                                          

Trumbyte.
Stängning av väg och omledning.

154, Överlida –Axelfors

Beläggningsarbete.
Vakt och lots.

E6.20 Göteborg, Hisingsleden Två nya trafikplatser.
E6 Göteborg, Tingstadstunneln och ny järnvägsbro

Renovering av Tingstadstunneln samt bygge av ny järnvägsbro, i samma område.
Omledningsväg, färre körfält.

E20, Vårgårda–Vara

Mötesfri väg.
Sänkt hastighet, smalare körfält, små omledningar.


Södra Sverige

Län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping

Plats Åtgärd och trafikpåverkan
E4, Ljungby–Toftanäs

Utbyggnad till motorväg.
Omledningar och sänkt hastighet.

Väg 40, Nässjö–Eksjö

Mötesfri väg.
Omledningar och sänkt hastighet.

E22, Lösen–Jämjö

Motortrafikled.
Omledning och trafikomläggningar.

108, Staffanstorp–Lund

 

Arkeologisk undersökning och ledningsflytt.
Sänkt hastighet.

E22, Ålem

Vi bygger om en hållplats.
Sänkt hastighet.