This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more.

Tilldelade upphandlingar

Här kan du läsa vilka upphandlingar som har tilldelats i projekt Norrbotniabanan.

WSP är kontrakterade som projekterande konsult i februari 2017 för delprojekt Robertsfors, sträckan Gryssjön-Ytterbyn, ca 52 km uppdelat i två järnvägsplaner.

Kontraktet för projektering och framtagande av järnvägsplan för delprojekt Skellefteå har tilldelats ÅF i december 2016.

Tyréns arbetar sedan sommaren 2016 med projektering och framtagande av järnvägsplan för den första delsträckan Umeå-Dåva i delprojekt Umeå.