Logga in
Logga in

Planera för tågstoppet Malmö-Lund i september

19 till 28 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund när nya spår i Lund kopplas in. Ersättningsbussar sätts in på sträckan. Planera för tio besvärliga dagar och räkna med längre restid.

I slutet av september är det dags för ett nytt tågstopp och en ny inkoppling av nybyggda spår mellan Malmö och Lund. Denna gång ska två nybyggda spår mellan Flackarp, norr om Hjärup, och Ringvägen i Lund kopplas in. Även spårarbeten mellan Arlöv och i Åkarp kommer att utförs under tidsperioden.

Så påverkas tågtrafiken

Det är helt stopp i tågtrafiken på Södra stambanan Malmö C till Lund C från 00.00 19 september till 24.00 28 september. Det innebär att all tågtrafik norrifrån stannar vid Lund C, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kör annan väg, via Lommabanan, och Snälltåget som kommer att vända i Eslöv.

Lommabanan är öppen men persontrafiken mellan Malmö och Kävlinge berörs eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från Södra stambanan. Det innebär att Pågatågen endast kör på Lommabanan och Söderåsbanan under rusningstid, morgon och eftermiddag.

Res med ersättningsbussarna under tågstoppet

Skånetrafiken ansvarar för ersättningstrafiken under tågstoppet och kommer sätta in ett stort antal bussar. Direktbussar kör mellan Malmö C och Lund C med cirka 5 minuters mellanrum. Bussar kör också in till orterna på sträckan – Burlöv, Åkarp och Hjärup – var 15:e minut. Bussar sätts också in på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) ställs in och bussar ersätter.

Hållplatser för ersättningsbussar:

  • Malmö C: Utställningsgatan (påstigning) och Jörgen Kocksgatan (avstigning)
  • Burlöv station: Burlöv Center, ordinarie hållplatser vid Lundavägen
  • Åkarps station: Dalslundsvägen, vid ICA
  • Hjärups station: Banvallsvägen, vid tillfälliga stationen
  • Lund C: Östra sidan om stationen, vid Bangatan (påstigning) och Skyttelbron (avstigning).

På de busslinjer som normalt trafikerar sträckan mellan Malmö och Lund kommer Skånetrafiken dessutom att sätta in extra bussar för att öka kapaciteten under morgnar och sena eftermiddagar.

Tänk på att:

  • Det kan bli tätare trafik på vägarna eftersom fler förväntas pendla med bil. Undvik att resa under rusningstid, då slipper du själv att påverkas av tågstoppet och du underlättar för dem som måste resa.
  • Aktuell reseinformation under stoppet hittar du i Skånetrafikens app eller i andra tågbolags kanaler.

Cykla under tågstoppet

Risk för störande buller

När tågtrafiken mellan Malmö och Lund stoppas, strax efter midnatt 19 september, drar arbetet igång omedelbart. Vi utnyttjar de tio dygnen maximalt och arbetar dygnet runt för att hinna riva och bygga nya spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund. Mest intensivt är arbetet vid Klostergården där det finns risk för störande buller.

Trafikverkets underhållsentreprenör kommer också att byta spår vid armaturkurvan strax söder om Lund C. Även det arbete kan upplevas som störande.

En del mindre arbetet kommer att pågå på andra delar av sträckan Arlöv-Lund, men där är risken för att du ska störas liten.

Frågor och svar om tågstoppet

Det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö C och Lund C från 00.00 19 september till 24.00 28 september.

Stoppet innebär att all tågtrafik norrifrån på Södra stambanan stannar i Lund, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kommer att köra via Lommabanan. Under tågstoppet kommer ersättningsbussar att sättas in mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Persontrafiken på Lommabanan och Söderåsbanan berörs också eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från Södra stambanan. Det innebär att Pågatågen endast kör under rusningstid, morgon och eftermiddag. Tågbuss ersätter på sträckan Malmö-Kävlinge-Åstorp dagtid och på kvällar. Även trafiken på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg påverkas och vissa Pågatåg ersätts med buss.

Tågtrafiken på andra sträckor i Skåne och Södra Sverige rullar som vanligt, men trafiken kan påverkas.

Vissa tåg, till exempel en del godstrafik och något fjärrtåg, kommer att ledas om till Lommabanan. Men det finns inte kapacitet på Lommabanan, som är ett enkelspår, att klara all trafik som normalt kör på Södra stambanan. Några andra spårstråk som går förbi Malmö-Lund finns inte.

Information om resor med Skånetrafiken finns i deras app. Reser du med andra bolag, t ex SJ eller Snälltåget, söker du reseinformation i deras respektive kanaler och kundtjänst. Trafikinformation finns också på Trafikverkets webb.

Information om ersättningstrafiken under tågstoppet finns också på skanetrafiken.se. SJ och Snälltåget samarbetar med Skånetrafiken när det gäller ersättningsbussar.

Tänk på att tågstoppet mellan Malmö och Lund kan påverka trafiken också på andra tågsträckor och på vägnätet. På trafikverket.se finns information om trafikstörningar i hela landet.

Direktbussar mellan Malmö C och Lund C kommer att köra med cirka 5 minuters mellanrum. Bussar som kör in till stationerna på sträckan – Burlöv, Åkarp och Hjärup – kör var 15:e minut.

Tågbuss kör på sträckan Malmö-Kävlinge, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda pågatåg på Lommabanan. Inställda Pågatåg på Söderåsbanan ersätts också med Tågbuss.

Malmö C: Utställningsgatan (påstigning) och Jörgen Kocksgatan (avstigning)

Lund C: Östra sidan om stationen, vid Bangatan (påstigning) och Skyttelbron (avstigning).

Burlöv: Ordinarie hållplatser för Regionbussarna vid Burlöv Center på Gamla Lundavägen

Åkarp: Dalslundsvägen vid ICA Nära.

Hjärup: Banvallsvägen vid tillfälliga stationen.

På övriga stationer används de ordinarie hållplatserna för ersättningsbussar.

Läs mer i Skånetrafikens app eller på Skånetrafikens hemsida. Där finns också kartor över stationsområdena.

Under rusningstid finns det risk för köer. Stationsvärdar kommer finnas vid Malmö C och Lund C för att hjälpa till så att du hittar till rätt buss. Detta är ett planerat banarbete och Skånetrafiken kommer köra med ett stort antal bussar.

Skånetrafiken kommer sätta in ett stort antal bussar. På de busslinjer som normalt trafikerar sträckan mellan Malmö och Lund kommer Skånetrafiken dessutom att sätta in extra bussar för att öka kapaciteten under morgnar och sena eftermiddagar.

Trafiken på vägarna förväntas öka något under tågstoppet. Därför är det också viktigt att försöka att undvika att köra bil under rusningstid, då det finns risk för köer och andra trafikstörningar.

Vi informerar tidigt om konsekvenserna av trafikstoppet i september så de som har möjlighet kan planera om sitt resande. Självklart är det många som inte har den möjligheten, för dem kommer vi att tillsammans med trafikföretagen arbeta för att göra tågstoppet så tryggt och smidigt som möjligt med bland annat ersättningsbussar på sträckan. Men det kommer att bli en besvärligt och jobbig vecka för många, det är vi medvetna om.

Trafikverkets mål är att fler människor ska resa hållbart. På kortare sträckor är till exempel cykling ett bra alternativ till bil. Om fler cyklar under tågstoppet lättar trycket på ersättningsbussarna och det underlättar för dem som måste resa under stoppet. Att cykla mellan Malmö och Lund tar cirka en timma, kortare tid om du pendlar till och från Arlöv, Åkarp eller Hjärup. Längs Lundavägen, på sträckan Åkarp-Lund, har Trafikverket rustat upp cykelbanan det senaste året för att underlätta cykelpendling.

I samarbete med Skånetrafiken har vi planerat kommunikationen inför tågstoppet. Målet är att så många som möjligt ska känna till tågstoppet så att de kan planera för sitt resande.

Vi har sedan i våras kommunicerat på traditionellt sätt via webben och med uppdateringar i våra sociala kanaler, som har många följare. Vi har också ett bra samarbete med kommuner i sydvästra Skåne som informerar i sina kanaler, både externt och internt. Skånetrafiken är en stark samarbetspartner som via sina kommunikationskanaler når direkt till de som berörs av stoppet.

Veckorna innan stoppet pågår också en stor kampanj i sociala medier om tågstoppet. Vid liknande stora stopp, som vi genomfört, har liknande kampanjer varit mycket framgångsrika och kännedomen om stoppen har varit mycket stor hos allmänheten.

Att stänga Södra stambanan helt under hela bygget har aldrig varit ett alternativ. Det hade inneburit ett totalstopp i järnvägstrafiken på Södra stambanan, en av Sveriges mest trafikerade sträcka, under 2-3 år. På det sättet som de nya spåren nu byggs, med tillfälliga spår, kan trafiken på banan upprätthållas med i stort sett samma kapacitet, och trafiken påverkas endast vid några tillfällen.

Tågstoppet är inplanerat till i september för att vi i lång tid i förväg ska vara säkra på att de nya spåren som ska kopplas in är färdigbyggda.

Stora tågstopp planeras in flera år i förväg för att det ska synkas med planering av alla andra banarbeten i södra Sverige och i övriga landet. Tidig planering ger dessutom tågbolagen, som kör gods- och persontrafik, möjlighet att långsiktigt planera sin verksamhet.

Det är ett komplicerat arbete som ska genomföras under stoppet. På de ställen där de nya spåren ska kopplas samman med de befintliga spåren måste järnvägen och rivas och byggas upp igen. Dessutom ska flera nya växlar monteras på inkopplingsställena.

Det går inte att endast arbeta på nätterna med spårbygget. Det krävs flera dygns oavbrutet arbete för att riva järnvägen och sedan bygga upp den igen.

Arbetet är noggrant planerat och vi har tagit hänsyn till alla risker som finns. Helt hundraprocentigt säker kan man förstås inte vara. Men vi känner oss trygga med tidplanen och våra förberedelser.

Nej, tågen kommer inte kunna börja köra tidigare även om arbetet går snabbare än planerat. Tiderna för tågstoppet är planerade sedan flera år, och tågbolagen som trafikerar sträckan har planerat sin verksamhet med tåg och bemanning utifrån de tiderna. De kan inte med kort varsel sätta igång och köra om arbetet skulle bli klart något tidigare.

Äldre dam på röd cykel passerar från vänster till höger på cykelbana. Hon har en så kallad Hövding-hjälm på sig.

Att cykla under tågstoppet är ett hälsosamt alternativ, samtidigt underlättar du för dem som måste resa.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till oss