Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flytt av fordon som står olämpligt inom vägområdet

För att kunna underhålla och behålla en hög trafiksäkerhet flyttar Trafikverket cirka 2000 fordon per år från det statliga vägnätet.

Baserat på en rad olika omständigheter som finns angivna i lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om "Flyttning av fordon" flyttar Trafikverket fordon som står olämpligt inom vägområdet*. Om fordonet kan identifieras och inte är ett fordonsvrak, försöker vi alltid kontakta ägaren innan flyttning sker. Det gör vi för att ägaren själv ska ha möjlighet att flytta sitt fordon.

Handläggningstider

En av anledningarna till att vi flyttar ett fordon är om det förekommer en stor risk för fara. Då kan vår entreprenör hämta upp fordonet inom en timme från att det lämnats. Den här typen av snabb handläggningstid kan även göras om det hindrar väghållning (snöröjning, kantröjning och så vidare) eller vägarbete (dikning, asfaltering och så vidare).

Om ett fordon inte uppfyller kriterierna för att flyttas omedelbart tillämpar vi en tre-dygns regel. Då fordonet har stått på samma plats under minst tre vardagar i sträck. Efter att vi gjort ett kontaktförsök flyttar vi fordonet till en av Trafikverket upphandlade uppställningsplatser. Därefter delger vi ägaren via rekommenderat brev. Om ingen gör anspråk på fordonet övergår ägandet till staten som därefter skrotar det.

Fordonsvrak

Vi flyttar även fordonsvrak, det vill säga fordon som är i ett så dåligt skick att det skulle kosta mer att få dem i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värda. I dessa fall kontaktar vi inte ägaren.

Kostnader

All hantering (bärgning, uppställning, skrotning) sker på fordonsägarens bekostnad och vi fakturerar när vi avslutar ärendet hos oss.


* Vägområdet inkluderar även området bredvid vägen, till exempel området innanför viltstängsel eller där diket tar slut.