Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfart från motorväg

ITS-direktivet och den svenska nationella åtkomstpunkten (NAP)

ITS-direktivet är EU:s verktyg för att på ett samordnat sätt införa viktiga delar av ITS i de Europeiska länderna. Syftet är att skapa fler och bättre informationstjänster för resenärer och trafikanter.

Det sker genom att EU-kommissionen tar fram förslag till delegerade akter som sedan EU-Rådet fattar beslut om. En delegerad akt blir då en förordning (lagstiftning).
Enligt EU-lag, akterna, är länderna skyldiga att bidra till information om:

  • Realtidsdata trafikinformation
  • Vägsäkerhetsrelaterad trafikdata
  • Säkra och skyddade lastbilsparkeringar
  • Multimodalt resande

I den svenska förordningen har Trafikverket tilldelats ansvaret att tillhandahålla en nationell åtkomstpunkt för trafiksäkerhet och realtidstrafikinformation för det utsedda svenska vägnätet. Den svenska åtkomstpunkten benämns NAP (nationell åtkomstpunkt).

Den nationella åtkomstpunkten är till för dig som vill leverera eller hitta/hämta data.
Åtkomstpunkten i Sverige benämns i Trafficdata.se.
Trafficdata.se 

ITS-direktivet 2010/40/EU