Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Härifrån kommer våra öppna data

De data som du kan få tillgång till kommer från flera olika håll. Här kan du läsa om vilka aktörer som levererar data.

Våra data kan användas för till exempel ruttplanering, transportplanering, trafiksäkerhetsfrågor, miljöfrågor, underhållsarbete eller trafikinformationstjänster.

Järnvägsdata omfattar data om både de statligt ägda järnvägarna som Trafikverket förvaltar, och om järnväg som ägs av övriga infrastrukturförvaltare som till exempel kommuner, industrier och hamnar.

Väg- och järnvägsdata

Bild som visar varifrån de öppna data kommer ifrån.
Härifrån kommer Sveriges statliga väg- och järnvägsdata.


Vägdata:
Trafikverket, Lantmäteriet, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Sveriges kommuner samlar tillsammans in information om Sveriges vägar. Vi kan därmed tillhandahålla data om såväl statligt som kommunalt och enskilt vägnät.

Järnvägsdata: Trafikverkets uppgift är att samla in och tillhandahålla data om det statliga järnvägsnätet. För information om övrigt spårnät ber vi dig att kontakta respektive infrastrukturförvaltare. Mer information om infrastrukturförvaltare finns på Transportstyrelsens webbplats.
Transportstyrelsens webbplats

Trafikinformation väg och järnväg i realtid

Bild som visar varifrån de öppna data kommer ifrån.
Härifrån kommer trafikinformation väg- och järnväg i realtid.

Statisk och dynamisk data som vi levererar ut via API:et (Application Programming Interface) kommer från flera olika interna system. Exempel på statisk information är stationer, spår, namn och länsnummer. Exempel på dynamisk information är tidpunkter, informationstexter och avgångs- och ankomstinformation.

Trafikverket samlar in fakta i en nationell trafikdatabas via tekniska system och privata och professionella rapportörer. Exempel på rapportörer är andra väghållare, SOS Alarm, Polisen, SMHI, åkerier, taxiförare och privatpersoner.

Data uppdateras kontinuerligt

Informationen grundar sig på realtidsdata och uppdateras kontinuerligt. Ändringar i trafikinformationen uppdateras momentant, vilket innebär att så snart ändringarna registreras i våra interna system så publiceras de via API:et.

Ändringar i våra originaldata får konsekvenser för vad som publiceras i API:et, men vi meddelar dig som är kund de ändringar och tillägg vi gör. Vi presenterar också ändringarna som nyheter på informationssidan för öppna data.

Trafikinformation väg i realtid

Bild som visare varifrån data kommer
Härifrån kommer trafikinformation väg i realtid.

Trafikverket samlar in fakta till en nationell trafikdatabas via tekniska system och via privata och professionella rapportörer. Exempel på rapportörer är andra väghållare, SOS Alarm, Polisen, SMHI, åkerier, taxiförare och privatpersoner.

Vi kvalitetssäkrar trafikinformationen och sprider den sedan vidare via egna och externa kanaler.

Många olika kanaler

Informationen som används i Trafikverkets it-system samlas in genom en mängd kanaler. Vi har ett stort antal mätstationer runtom i landet som registrerar väder, väglag och i vissa fall även trafikmängd.

I storstadsområdena finns också sensorer som samlar in fakta.

Från radio till GPS

Våra trafikledningscentraler samlar in och värderar all inkommande information. När vi har kvalitetssäkrat akuta uppgifter länkar vi dem vidare. Det kan handla om att länka till både egna informationskanaler, till exempel lokala meddelandeskyltar och internettjänsten Läget på vägarna, och externa tjänsteförmedlare som erbjuder trafikinformation via mobil, internet och webbaserad radio. Vid akuta trafikhändelser använder vi i första hand lokal- och riksradio, eftersom de kanalerna når flest människor.