Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hand som håller i mobiltelefon

PSI – vidareutnyttjande av information

PSI-direktivet (2003/98/EG) från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av information/handlingar hos offentliga myndigheter.

Direktivet syftar att göra offentlig information mer tillgänglig så att olika aktörer ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet gav upphov till den svenska PSI-lagen (2010:566) - ”Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen”. Lagen som trädde i kraft i juli 2010 avser i enlighet med direktivet bland annat att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Den svenska PSI-lagen tillsammans med vägledningen "Vidareutnyttjande av offentlig information" ger tillsammans ett bra underlag för Trafikverket att agera utifrån PSI-direktivet. Trafikverkets förhållningssätt hittills gentemot PSI-lagen beskrivs bland annat i Trafikverkets rapport "Redovisning av uppdrag 3 i regleringsbrevet för 2014 avseende PSI-lagen (2010:566)”, som upprättades i augusti 2014.