Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre bilder, en på förare, en på ett landskap, och en lastbil

SPA – data om vägtransportsystemet

SPA (Single Point of Access) är en nationell tjänst där vi samlar information om, och ger dig tillgång till, data i vägtransportsystemet. Vi vänder oss till dig som ska leverera data och till dig som ska använda dem för att skapa informationstjänster.

I tjänsten SPA samlar vi data som finns att tillgå i det svenska vägtransportsystemet, oberoende av vilken organisation det är som samlar in och tillhandahåller uppgifterna. De data som du är intresserad av och vill använda hämtar du via länkar till respektive leverantör.

För dig som ska använda data för att skapa informationstjänster

Vilka data som du kan få tillgång till via tjänsten är reglerat av EU genom ITS-direktivet. EU kan med stöd av direktivet utfärda bindande bestämmelser för olika delområden inom ITS. Det innebär att nya typer av data tillkommer i takt med att sådana bestämmelser utfärdas. Under rubriken Om ITS-direktivet kan du läsa mera om direktivet och vilka typer av data du i framtiden kommer att kunna få tillgång till via SPA.

Sedan 1 oktober 2015 gäller två bestämmelser. De pekar på åtgärder som medlemsländerna ska genomföra för att kunna erbjuda informationstjänster inom områdena vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation och information om säkra lastbilsparkeringar. I SPA ingår de grunddata som är nödvändiga för dessa områden:

  • vägsäkerhetsrelaterade trafikdata
  • data om säkra och skyddade lastbilsparkeringar

För dig som ska leverera data

Du som levererar vägsäkerhetsrelaterade trafikdata hittar information om hur du publicerar dessa i SPA under rubriken Du som levererar data.

Vilka data som är klassade som vägsäkerhetsrelaterade trafikdata kan du läsa om under rubriken Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation.