Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

BASTAB – stabilitetspåverkande arbeten

BASTAB-kursen vänder sig till dig som utför eller beställer stabilitetspåverkande arbeten, och till dig som förvaltar järnvägsanläggningen. Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått kursen.

Enligt TDOK 2014:0594 är det ett krav att minst en person, vid genomförande av stabilitetspåverkande arbete i kategori 1 och 2 enligt TDOK 2015:0520 avsnitt 2.1 respektive TDOK 2014:0077 avsnitt 6.1, ska ha genomgått BASTAB-kursen med godkänt resultat.

Med "minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete" avses att den utbildade personen ska befinna sig på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning för att se till att arbetet bedrivs och att spåret återställs enligt regler för stabilitetspåverkande arbeten.

Varför ett utbildningskrav?

Arbeten i spår och spårområde som utförs på ett felaktigt sätt kan få stora konsekvenser. Solkurvor är ett exempel på detta. Syftet med BASTAB-kursen (BAnteknik - STABilitetspåverkande arbeten), är att minska risken för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet.

BASTAB-kursen har tagits fram av Trafikverket och den ska ge den utbildade förståelse för:

  • vilka arbeten som påverkar spårstabiliteten
  • hur arbetsmoment, arbetsmetoder och förutsättningar påverkar spårets stabilitet
  • vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att ett arbete ska få utföras
  • varför stabiliteten påverkas i spåret och vad som händer i spårkonstruktionen vid olika ingrepp
  • varför och hur kontrollplanen ska fyllas i

Stabilitetspåverkande arbeten

Exempel på ingrepp som kan orsaka stabilitetsnedsättning är tryckning av rör och kablar genom banvallen, grundläggning av kontaktledningsfundament, kanalisationsarbeten, slipersbyten och spårriktning.

Även arbeten som inte innehåller stabilitetspåverkande moment kan indirekt påverka spårets stabilitet, exempelvis då arbetsmaskiner transporteras över spåret eller kör längs med banvallen.

Vem ska gå kursen?

Kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått BASTAB-kursen med godkänt resultat. Målet är dock att alla som arbetar med eller beställer stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde, och de som förvaltar järnvägsanläggningen, ska ha genomgått kursen.

De yrkesgrupper som utför stabilitetspåverkade arbeten och som berörs av BASTAB-kursen är ban, el, signal, tele samt andra som utför stabilitetspåverkande arbeten, exempelvis schakt- och markentreprenörer.

För mer information om kravet, se TDOK 2014:0594 Utbildningskrav för genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde, se länk här nedan under "Styrande och stödjande dokument".

Kurstillfällen och anmälan

BASTAB-kurser genomförs på flera platser runt om i landet och kurslängden är 12 timmar. Kurser anordnas av flera företag.

För mer information om behöriga utbildare och anmälan till kursen, se länkar nedan under "Utbildningsföretag som anordnar BASTAB-kurser".