Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansöka om att utbilda i BASTAB – stabilitetspåverkande arbeten

Du kan ansöka om behörighet att utbilda i BASTAB – stabilitetspåverkande arbeten i spår.

BASTAB är en utbildning som syftar till att skapa förståelse för vilka arbeten som påverkar spårstabiliteten, hur arbetsmoment, arbetsmetoder och förutsättningar påverkar spårstabiliteten samt vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att ett arbete ska få utföras.

Vid genomförande av stabilitetspåverkande arbete i spår tillhörande kategori 1 och kategori 2, enligt TRVINFRA-00014 Banöverbyggnad Stabilitetspåverkande arbete kapitel 6, ska utbildningskrav enligt TDOK 2014:0594 Banöverbyggnad Behörighet BASTAB vid stabilitetspåverkande arbeten uppfyllas.

Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete i spår ska ha genomfört BASTAB-utbildningen med godkänt provresultat. För mer information om utbildningskravet se TDOK 2014:0594 under "Styrande dokument" nedan.

Krav på kompetens för dig som vill utbilda

Kraven för att kunna bli behörig att utbilda i BASTAB och anvisningar för hur du ansöker finns i TDOK 2014:0478 Banöverbyggnad Behörighet för utbildare i BASTAB. Se TDOK 2014:0478 under "Styrande dokument" nedan.