Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Påbyggnadskurs, vägmärken

Kursen vänder sig till personal med någon form av ansvar för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats.

OBS!
Informationen på den här sidan vänder sig till de entreprenörer som endast arbetar i kontrakt upphandlade enligt IFS 2009:4.

Personal som kursen vänder sig till är utmärkningsansvariga, ansvariga arbetsledare, platschefer, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning.

Kursbeskrivning

Kursen ger deltagarna kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. De får också kunskaper om vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, för fordonsutmärkning samt för hur tunga skydd och barriärer används. Kursen ger även kännedom om:

  • trafikanternas beteende
  • de lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
  • arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
  • reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
  • ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser.

Efter kursen ska deltagarna förstå hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

Uppläggning av utbildningen

Studieplan

Frågor?

Vi frågor kontakta oss via formuläret under "Kontakta oss" på denna sida.