Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studieplan Påbyggnad

Kursen omfattar två dagar och är en påbyggnadsutbildning för dig som ska arbeta som utmärkningsansvarig på en vägarbetsplats.

Avslutning och utvärdering

Eleven ska efter genomförd utbildning kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats ("3 u").

Eleven ska kunna:

  • upprätta och tyda en trafikanordningsplan

Eleven ska känna till:

  • kraven för utmärkning av en vägarbetsplats
  • kraven för fordonsutmärkning
  • kraven för hur tunga skydd och barriärer används
  • reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal.

Eleven ska ha kännedom om:

  • trafikanternas beteende
  • de lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
  • arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
  • ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser

Eleven ska förstå:

  • hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

Test

Kursen avslutas med ett prov som omfattar 20 frågor utformade av Trafikverket.
Efter godkänt prov får eleven ett intyg.

Kursstorlek

Antalet elever vid varje kurstillfälle får inte överskrida 16.