Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studieplan Säkerhet på väg

Kursen är en grundkurs i trafiksäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Den inbegriper även Trafikverkets säkerhetsregler.

 Kursen vänder sig till personal som ska arbeta på en väg där Trafikverket är väghållare. Den omfattar 8 timmar.

Avslutning och utvärdering

Eleven ska efter genomförd utbildning ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

Efter utbildningen har eleven

lärt sig att förstå:

  • nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
  • trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
  • betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten
  • trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten

lärt sig att känna till:

  • ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten
  • grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS (Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling)
  • grundreglerna som gäller fordonsutmärkning i väghållningsarbete
  • grunden för utmärkning av vägarbete

lärt sig:

  • kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen.

Kursstorlek

Antalet elever vid varje kurstillfälle får inte överskrida 22  om man har 2 lärare. Om endast en lärare genomför utbildningen får det vara högst 15 deltagare vid varje kurstillfälle.