Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild av en person som gör en anteckning på ett papper. Fotograf: Yuri Arcurs

Certifiering enligt SIK kompetenskrav

Här kan du läsa om vilka som berörs av SIK kompetenskrav, vilket regelverk som åberopas, hur du går till väga för att genomföra kunskapsprovet samt vart du vänder dig vid olika frågor.

Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).

Trafikverket har beslutat att fortsätta ställa krav på certifiering för vissa roller inom arbete på väg och vinterväghållning i sina upphandlingar. Vi har även startat ett projekt som ska leda till fler möjliga platser att skriva sitt certifieringsprov på.

Fortsatta krav på certifiering vid upphandling

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov, se Boka prov nedan.

SIK-certifieringar och nivåer

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras. Certifieringen finns i fyra nivåer:

  • Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion.
  • Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
  • Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
  • Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar.

Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du cert 4 behöver du inte certifiera dig på någon mer nivå. Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

bild sik nivåer

 

Certifiering – så går det till

  • Efter kontraktsskrivning lämnar Trafikverket uppgifter till entreprenören, med länk till webbsida där entreprenören och eventuella underentreprenörer registrerar uppgifter och bokar ett provtillfälle för de personer som ska certifieras.
  • Det krävs personliga inloggningsuppgifter för att kunna genomföra certifieringar.
  • Därefter ska du personligen boka tid för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning till önskat provtillfälle.
  • Kontakta alltid din arbetsgivare innan du bokar ditt prov, för att få reda på var och när du kan genomföra ditt prov. Bokningsavgiften är cirka 1 300 SEK per person. För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för varje enskild deltagare.
  • Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation (körkort, pass eller annan godkänd handling). Provet innefattar ett antal frågor (30–40 st) beroende på vilken certifiering du bokat. För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns möjlighet att göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder i en avvikelse, som innan genomförande ska godkännas av Trafikverket. När kompetenshöjande åtgärder är utförda finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

Bokning av prov

Provet bokas via extern webbplats. Kom ihåg att inte boka förrän du har pratat med din arbetsgivare, se ovan, Certifiering – så går det till.

Boka prov (extern webbplats)

Under Frågor och svar nedan får du svar på de vanligaste frågorna om kontrakt, bokning, genomförande m.m.