Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grundkompetens – Nivå 1

Välkommen till Trafikverkets interaktiva utbildning Arbete på väg – grund. Den ger grundkompetens för de objekt som är upphandlade enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv).

Utbildningsfilmen Arbete på väg – grund (nivå1)

Utbildningsfilmen fungerar för tillfälligt dåligt i många webbläsare och felet kan ta lång tid att åtgärda. Trafikverkets interaktiva utbildning är en service Trafikverket tillhandahåller och kompetens nivå 1 kan även erhållas via utbildningsföretag.

Utbildningsfilmen fungerar bäst i Internet Explorer men kan även visas i andra webbläsare som är installerade på din dator. Om sidan blir helt vit kan det bero på att du inte har aktiverat Flash player i din webbläsare. Har du problem med att spela upp filmen, se:

Hjälp för Flash Player (länk till annan webbplats) 

Utbildningen är gratis och tillgänglig dygnets alla timmar. När du genomfört utbildningen avslutas detta med ett sluttest. Utbildningen tar cirka 80 minuter att göra.

Vem vänder sig utbildning till?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis; trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever.

Varför ska jag göra utbildningen?

Utbildningens syfte är att du ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör, samt förstå riskerna med vägen som arbetsplats. Utbildningen tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. Tillsammans ska vi skapa säkrare arbetsplatser.

Till dig som är arbetsgivare

Utbildningen är en grundutbildning och kan vara tillräcklig för enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats med skyddsanordningar enligt Apv krav. Att etablera och eller avveckla en vägarbetsplats med utbildningen som enda kompetens är enligt Trafikverket inte tillräckligt. Det är dock alltid arbetsgivaren har det slutliga och formella ansvaret allt i enlighet med Arbetsmiljölagen.

Du som arbetsgivare bör alltid informera om eventuella interna regler, policys och lokala bestämmelser på varje arbetsplats.

Du som arbetsgivare ska säkerställa att din personal har den kompetens som krävs och du ska även intyga detta. Intyget är en del av dokumentation som kan efterfrågas av till exempel kontrollanter och Arbetsmiljöverket.

Utbildningen kan genomföras i grupp men arbetsgivaren ska intyga att varje person har den kompetens som krävs.

Repetition av Nivå 1

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen får tillräcklig uppdatering av nyheter och förändringar inom området. Ny repetitionsutbildning bör genomföras var 15:e månad och den bör i tid omfatta minst halva den ordinarie utbildningstiden.