Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer som tittar på en man.

Utbildningar i Chaos

För Chaos finns det en digital grundutbildning samt två lärarledda utbildningar.

Utbildningarna finns tillgängliga på Trafikverksskolan (Lärtorget).

  1. Chaos grund – digital grundutbildning som ersätter den tidigare e-utbildningen nivå 1. Den riktar sig framför allt till användare som behöver grundläggande förståelse för Chaos-programmet och som behöver kunna hitta och ladda ner material.
  2. Chaos Leverans – lärarledd halvdagsutbildning via skype, för dem som ska göra leveranser till Chaos. Chaos grund är ett förkunskapskrav. Utbildningen innehåller övningsmoment, vilket kräver att deltagarna har ett användarkonto till Chaos och Chaos-programmet installerat inklusive VPN-anslutning mot Chaos. Anmälan krävs.
  3. Chaos Komponenthantering –  lärarledd halvdagsutbildning via skype, för dem som ska hantera komponenter i Chaos. Det är samma utbildning som tidigare Chaos komponthantering nivå 4. Chaos grund är ett förkunskapskrav. Anmälan krävs.

Den del av den tidigare Chaos nivå 2-3-utbildningen som gäller regelverket för digital projekthantering kommer att hanteras inom uppdragen.

Du hittar kursen Chaos grund och anmälan till Chaos Leverans respektive Chaos Komponenthantering på Trafikverksskolan, se instruktionen:
Användarguide Registrering på Trafikverksskolan – Chaos (extern webbplats)

Kursintyg

Intyg på utbildningar som genomförts från 25 juni 2020, kan deltagaren själv hämta ut från Trafikverksskolans digitala plattform.

Intyg på utbildningar som genomförts under 2020 fram till 24 juni, erhålls genom att kontakta Trafikverksskolan: telefon: 010-124 30 30 eller använd formuläret under "Kontakta oss".

För utbildningar som genomförts före 2020, hämtas uppgiften ut av Trafikverkets datasamordnare i projekten.

Lärarledda utbildningstillfällen under 2020
Chaos Leverans  22 oktober kl. 9–12
Chaos Leverans  18 november kl. 9–12
Chaos Komponenthantering 24 november kl. 9–12
Chaos Komponenthantering 1 december kl. 9–12
Chaos Leverans  9 december kl. 9–12
Lärarledda utbildningstillfällen under 2021
Chaos Leverans 28 januari kl. 9–12
Chaos Leverans 9 februari kl. 9–12
Chaos Komponenthantering 11 februari kl. 9–12
Chaos Leverans 18 mars kl. 9–12
Chaos Komponenthantering 24 mars kl. 9–12
Chaos Leverans 20 april kl. 9–12
Chaos Leverans 29 april kl. 9–12
Chaos Leverans 26 maj kl. 9–12