Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto från Citutunneln

Citytunneln Malmö – utbildningar

Den här datorbaserade kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta med eller vistas inom Citytunnelns arbetsområde. Syftet med kursen är att du ska agera säkert och korrekt med hänsyn till de speciella förhållandena i Citytunneln.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du:

  • ha grundläggande kunskap om de speciella förhållanden som finns för arbete i Citytunneln
  • ha grundläggande kunskap om vad som gäller vid olyckor i Citytunneln.

Innehåll

  • Citytunnelns konstruktion, funktion och geografiska uppbyggnad
  • Hur Citytunneln trafikeras
  • Hur och av vem Citytunneln förvaltas, styrs och övervakas; tunneldriftledarens roll vid övervakning och styrning av de tekniska systemen
  • Säkerhetskrav och minimikrav för drift i Citytunneln
  • Tekniska system i Citytunneln
  • Hur och av vem underhållet i Citytunneln planeras och genomförs; samarbete med tunneldriftledaren vid underhållsarbeten
  • Rutiner vid olyckor och tillbud i Citytunneln; de olika aktörernas uppgifter och roller i samband med olyckor i Citytunneln
  • Utrymningsvägar i Citytunneln

Information om kursen

Kursens längd: 2-3 tim

Arbetsform: datorbaserad

Kursen består av 13 delar som riktar sig till var sin målgrupp: polis, räddningstjänst, sjukvård, SOS-mottagare, SOS-åtgärdande, entreprenörer, järnvägsföretag, trafikinformatörer, trafikledare, tunneldriftledare, underhållsingenjörer och banförvaltare, väktare och lokalvårdare.

Du får tillgång till kursen via formuläret i länken nedan.