Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Begäran om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du anmäler.

Vi har delat in informationen om skadestånd i fyra olika områden. Det handlar om:

  • skador på fordon eller personer
  • skador på egendom
  • skador vid järnväg
  • skador ombord eller vid vägfärjor.

Ärenden inom respektive område rör exempelvis stenskott, skador på en brevlåda vid snöröjning eller att någon ramlat på en perrong. Under respektive ingång får du mer information, samt hittar länkar till våra skadeanmälningsblanketter.

Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Skadan måste också ha skett på Trafikverkets väg (statlig väg), eller på annan väg där vi utför arbeten. Vi ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder. Spara även kvitton och annan eventuell dokumentation. Om du inte är ägare till det fordon eller den fastighet som skadats måste du även bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet i ägarens ställe.

Varje fall prövas individuellt, och handläggningstiden är cirka två månader. Trafikverkets beslut kan inte överklagas, men den som är missnöjd har möjlighet att ansöka om stämning mot Trafikverket i allmän domstol.

Det tar normalt upp till två månader att få besked i skadeståndsärenden. På grund av en mycket stor ärendetillströmning beräknas handläggningstiden för närvarande överstiga sex månader.

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.