Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild. Skylt vid busshållplats. Foto: Mostphotos, Roland Magnusson

Ansök om bidrag för fri kollektivtrafik under sommarlovet

På regeringens uppdrag hanterar Trafikverket ansökningar från regionala kollektivtrafikmyndigheter om bidrag för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.

En ny ansökningsomgång påbörjas under 2019. Mer information om den kommer.
Ladda ner förordningen (Svensk författningssamlings webbplats)

Utfall 2018

Ansökningsomgången för 2018 är avslutad och beslut har skickats ut och samtliga 21 stycken ansökningar beviljades.

Stödets storlek är bestämt av regeringen

Totalt 350 miljoner per år har avsatts, för perioden 2018–2020, varav 348 miljoner kan fördelas på sökande regionala kollektivtrafikmyndigheter. Stödet ska fördelas efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet skolungdomar per län och finns i en bilaga till förordningen.

Uppföljning

Trafikverket kommer att följa upp hur bidraget har använts och årligen redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som tagit emot bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av stödet som bestäms av Trafikverket och ska inkomma med de uppgifter som Trafikverket begär.