Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Organisationsbidrag till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som huvudsakligen arbetar för uppfyllelse av de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa så kan ni söka organisationsbidrag här.

Trafikverket delar ut organisationsbidraget genom en ansökningsomgång en gång årligen. Nu finns möjlighet att ansöka om organisationsbidrag för år 2021.

Ansökningar om organisationsbidrag för år 2021 ska vara Trafikverket tillhanda senast den 16 december 2020.

Vem kan söka organisationsbidraget?

Organisation som är registrerad hos Skatteverket som "ideell förening" kan ansöka om bidraget. Organisationerna ska även uppfylla de grundläggande villkoren.

Grundläggande villkor

Organisationsbidraget kan sökas av ideell förening som:

 • är en juridisk person
 • är registrerad hos Skatteverket med bolagsform ideell förening
 • är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av nationellt intresse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • bedriver arbete till förmån för de transportpolitiska målen, vilket är organisationens huvudsakliga verksamhet
 • har bedrivit verksamheten inom de transportpolitiska målen under minst två år vilket ska styrkas genom årsredovisning
 • styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp
 • är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, samt inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Organisationsbidrag lämnas inte till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Organisationsbidrag beviljas inte till en organisation som får organisationsbidrag från annat håll.

Observera att organisationsbidraget delas ut under förutsättning att ett sånt uppdrag ges till Trafikverket i regleringsbrev för 2021.