Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När ni beviljats projektbidrag

När ni beviljas projektbidrag får ni mejl med ett beslut om projektbidrag.

Därefter får ni ett förslag till avtal. Läs noga igenom hela avtalet. I avtalet kan även eventuella specifika villkor kring just ert projekt finnas. Om ni instämmer i det som står i förslaget till avtal, signerar ni avtalet. När båda parter har signerat och avtal har växlats är beslutet om projektbidrag giltigt och projektet kan starta.

Kontakta Trafikverket vid viktigare förändringar

Kontakta Trafikverket skriftligt om:

  • ni behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning mellan budgetposter eller ändring av tidsplan,
  • projektledningen byts ut helt eller delvis,
  • ni ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson, 
  • ni behöver ytterligare tid med sin redovisning.

Eventuella ändringar blir giltiga när Trafikverket har bekräftat dem.

Skicka meddelandet till
stod.ideella@trafikverket.se och trafikverket@trafikverket.se

Ange alltid projektnamn och diarienummer i ämnesraden när ni skickar e-post till oss för att underlätta hanteringen av ärendet.

Projektbidrag ska betalas tillbaka om:

  • bidraget inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål, 
  • bidragsmottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning av hur medlen har använts eller underlag som behövs för granskningen, 
  • bidragsmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta,
  • bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
  • villkor i beslutet inte följts.