Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här ansöker ni – projektbidrag till ideella föreningar

Trafikverket tar löpande emot ansökningar om projektbidrag, fram till att det belopp som finns i budget för bidraget är utdelat. Här hittar du allt som behövs för att söka bidraget.

1. Fyll i ansökningsblanketten
Ansökningsblankett (Word-fil, 141 kB)

Hjälptexter för att fylla i ansökningsblanketten hittar du här:
Hjälptext för projektansökan (Word-fil, 70 kB)

Döp bilagorna efter deras numrering i ansökan samt dess innehåll, till exempel "1_stadgar.pdf".
Ansökan ska skickas in i god tid, minst två månader innan projektstart.

2. Skicka in ansökan och bilagor till Trafikverket.

Ansökan med bilagor skickas till:

trafikverket@trafikverket.se samt till stod.ideella@trafikverket.se

eller till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella organisationer
Box 810
781 28 Borlänge

Med ansökan ska bifogas:

  • Organisationens aktuella stadgar
  • Justerat/signerat protokoll från det senaste årsmötet
  • Justerat/signerat protokoll som visar vem eller vilka som valts till organisationens firmatecknare
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
  • En kort presentation av organisationen till styrkande av att tillräcklig kompetens och övriga resurser för projektgenomförande finns (beskrivande även till exempel verksamheten, mål och styrelse) 

Ansökningar som inte har bifogat kravställda bilagor, kommer INTE att tas med för bedömning.

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Ekonomisk slutredovisning

Förbered redan från början den ekonomiska slutredovisningen. Vid slutredovisningen när ert projekt avslutas ska ni i den finansiella rapporteringen redogöra för samtliga intäkter och kostnader i projektet. Om det beviljade bidragsbeloppet överskrider fem (5) prisbasbelopp (238 000 kr för 2021) ska en godkänd eller auktoriserad revisor granska och godkänna redovisningen av projektbidragsbeloppet. Revisorns granskning ska utföras i enlighet med ISA 800 eller på ett motsvarande sätt.