Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el.

Den 17 juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Berörda platser i anslutning till större vägar 

Den 14 september startar den första ansökningsomgången. För:

Norrbottens län i anslutning till E10

 • Kiruna kommun - Riksgränsen, Abisko, Stenbacken, Kiruna tätort
 • Gällivare kommun – Nikkaluokta, Puoltikasvaara eller Skaulo,
  Gällivare tätort, Hakkas
 • Överkalix kommun – Lansjärv, Överkalix tätort
 • Kalix kommun - Töre tätort

Övriga län och platser

 • Dalarna : Enviken tätort, Fredriksberg tätort, Idre tätort
 • Värmland: Långflon, Råda tätort, Lesjöfors tätort
 • Örebro: Hällefors tätort
 • Östergötland: Finspång tätort
 • Jönköping: Nässjö tätort
 • Kalmar: Böda

Utgångspunkten för valet av platser är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor, som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 50 kW eller mer och inte ha längre än 10 mil mellan varje snabbladdstation. I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet antagits blivit genomförda. I kartan nedan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning idag, och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning.

Snabbladdkarta (png, 6 MB)

Om ansökan, tidplan och beslut

Ansökan görs skriftligen och skickas in digitalt, se ansökningsformulär och instruktion längre ner på sidan. Den första ansökningsomgången startar 14 september och gäller platserna ovan.

Ansökan ska skickas till oss senast den 25 oktober 2020. Trafikverket meddelar beslut så snart som möjligt efter sista ansökningsdag

Nästa ansökningsomgång startar våren 2021 och den omfattar publika snabbladdstationer längs större vägar i Västerbotten.

Stödets storlek

Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnader. Det går däremot inte att söka stöd för driften av snabbladdningsstationerna, bara för investeringskostnaden.

Vem kan söka om stöd?

Det finns inga begräsningar i förordningen gällande vem som kan söka stöd. Det kan vara näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc.

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Det går att söka stöd via Naturvårdsverket för både publika laddstationer via Klimatklivet, och icke publika laddstationer via Ladda bilen.  Stödet som Trafikverket hanterar ska gå till laddstationer i anslutning till större vägar, där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Man kan inte få stöd från olika förordningar för samma laddstation.