Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Trafikverket erbjuder möjligheter att söka investeringsstöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning. Stödet gäller vissa sträckor längs större vägar som saknar snabbladdningsstationer. Första utlysningen sker i september.

Den 17 juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Berörda sträckor meddelas i höst

Arbete pågår med att identifiera de vägar som ska utlysas i år. Utgångspunkten är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor, som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

Översynen definierar snabbladdning som likströmsladdning på 50 kW eller mer och ett maximalt avstånd på 10 mil mellan varje snabbladdstation. I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet antagits blivit genomförda.
Snabbladdkarta (png, 6 MB)

Så gör du en ansökan om stöd

Ansökningshandlingar kommer att finnas tillgängliga på den här webbsidan inför utlysningen av de sträckor som stödet kan sökas för.

Stödets storlek

Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnader. Det går däremot inte att söka stöd för driften av snabbladdningsstationerna, bara för investeringskostnaden.

Vem kan söka om stöd?

Det finns inga begräsningar i förordningen gällande vem som kan söka stöd. Det kan vara näringsidkare, kommuner, kommunala bolag etc.

Tidplan och beslut

De sträckor som är aktuella för stöd i år kommer att utlysas i september. I samband med det startar en tidsatt ansökningsperiod följd av en handläggningsperiod och därefter meddelas beviljade investeringsstöd. Vi återkommer med exakta datum.

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Det går att söka stöd via Naturvårdsverket för både publika laddstationer via Klimatklivet, och icke publika laddstationer via Ladda bilen.  Stödet som Trafikverket hanterar ska gå till laddstationer i anslutning till större vägar, där sådan infrastruktur annars inte byggs ut. Man kan inte få stöd från olika förordningar för samma laddstation.