Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto med en hand som snabbladdar sin elbil.

Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon

Trafikverket har erbjudit investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. Stödet gällde vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el.

Den 17 juni 2020 beslutade regeringen om en förordning som reglerar att Trafikverket får i uppdrag att besluta om utbetalning av statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon i hela landet.

Om ansökan och tidplan

Trafikverket har genomfört den sista utlysningen inom uppdraget.

Val av platser

Utgångspunkten för valet av platser som utlysts är det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor som Trafikverket definierar. På detta har en översyn gjorts över var det saknas tillgång till laddinfrastruktur för snabbladdning. Det är dessa ”vita sträckor” som ska täckas.

För att en vägsträcka ska vara vit ska den sakna likströmsladdning på 50 kW eller mer, och det ska vara mer än tio mil mellan befintliga snabbladdstationer.

I översynen har snabbladdstationer som beviljats stöd inom Klimatklivet antagits blivit genomförda.

I kartorna nedan visar de svarta linjerna vilka vägar som täcks med snabbladdning, och de vita linjerna markerar vägar som saknar snabbladdning. Den första kartan visar täckningen innan Trafikverkets uppdrag. Den andra kartan visar hur täckningen ser ut efter att de laddstationer som har beviljats stöd har uppförts.

Kartor: Sverige innan och efter utlysningen (pdf-fil, 7 MB)
Kartor: Länskartor efter utlysningen (pdf-fil, 15,8 MB)
Beviljade stöd snabbladdare alla platser (pdf, 440 kB)

Stödets storlek

Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att få stöd om upp till 100 procent av investeringskostnaden. Det går däremot inte att få stöd för driften av snabbladdningsstationerna, bara för investeringskostnaden. Under 2022 kommer det inte ske några utlysningar utan pengarna används till slututbetalningar av de utlysningar som genomförts 2020 och 2021.

Klimatklivet erbjuder liknande stöd

Det går att söka stöd via Naturvårdsverket för både publika laddstationer via Klimatklivet, och icke publika laddstationer via Ladda bilen.