Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bedömningskriterier vid ansökan om bidrag för ökad och säker cykling

De kriterier som Trafikverket använder vid bedömning av bidragsansökan utgår bland annat från kvalitet på projektet, vilken målgrupp som avses samt om det innehåller innovativa lösningar eller ger långsiktig effekt.

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska ligga i linje med samhällets mål om ökad och säker cykling
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån de kriterier som nämnts ovan samt följande bedömningsgrunder:

 • Behov av projektet – hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, aktiviteter och budget hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.
 • Långsiktig inriktning – kan projektet antas ge en långvarig inriktning och utväxling? Eventuellt kan då en större initial insats godkännas.
 • Innovation – Trafikverket tittar på om projektet bidrar till innovativa lösningar
 • Större inköp av varor inom ramen för detta bidrag kommer av Trafikverket att behandlas med en viss restriktivitet
 • Effektivitet – Trafikverket bedömer om aktiviteten utifrån känd kunskap kan förväntas ge de samhällsnyttor som eftersträvas
 • Prioriterade målgrupper – Trafikverket tittar på i vilken mån de prioriterade målgrupperna barn och unga, nyanlända och andra grupper av utrikes födda finns som målgrupp.

Projekt som kan utföras av någon annan typ av utförare, som konsult/institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag utan ska av Trafikverket upphandlas i sedvanlig ordning.

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via post eller e-post efter den 15 november. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.