Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När ni har beviljats bidrag

Efter att vi har beslutat vilka projekt som får bidrag skickar vi ut förslag till avtal till bidragstagarna. När avtalen är undertecknade kan projekten starta och bidraget betalas ut.

Bidrag betalas ut:

  • när avtalet har utväxlats
  • genom en utbetalning från oss till det bank- eller plusgironummer som angivits i ansökan


Ansök skriftligt hos oss om:

  • ni vill göra ändringar i genomförande av projektet
  • ni vill ändra tidplanen för projektet.

Eventuella ändringar blir giltiga när vi har bekräftat dem. Kontakta oss gärna genom e-postmeddelande, ett kontaktformulär finns högst upp på sidan under "Kontakta oss".
Ange alltid projektnamn och diarienummer när ni skickar e-post till oss för att underlätta hanteringen av ärendet.

Ni kan bli tvungen att betala tillbaka bidraget om:

  • det inte använts för det ändamål det har beviljats
  • ni har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter
  • projektet inte kan antas bli slutfört inom angiven tid
  • eventuella villkor i beslutet inte har följts
  • ni inte lämnat in slutrapporten i tid.