Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist

Så ansöker ni om bidrag för ökad och säker cykling

Ansökan om projektbidrag för ökad och säker cykling kunde göras till och med den 30 september 2017. Ansökan är nu stängd.

Viktiga datum för ansökan om bidraget är:

  • 30 september 2017 - sista möjliga dag att söka bidrag.
  • 15 november 2017 - beslut om bidrag ska vara fattat.
  • 1 januari 2018 - tidigaste startdatum av projekt.
  • 31 december 2018 - sista datum för avslut av projekt.


Ansökan steg för steg:

Steg ett: Fyll i ansökningsblanketten (till ansökningsblankett, worddokument)

Steg två: Registrera din ansökan (till registreringsformulär)

Steg tre: Skicka in undertecknad ansökan och bilagor till Trafikverket.

Handlingarna skiclkas via e-post till:  trafikverket@trafikverket.se och till stod.ideella@trafikverket.se eller skickas till postadress: Trafikverket, Ärendemottagningen Ideella organisationer, Box 810, 781 28 Borlänge

Följande ska bifogas i ansökan:

  • Egen fristående detaljerad budget som komplement till den sammanfattande budgeten
  • Organisationens aktuella stadgar
  • Senaste protokoll som visar vilka som tecknar firma
  • En kort presentation av organisationen till styrkande av att tillräcklig kompetens och övriga resurser för projektgenomförande finns (beskrivande även till exempel verksamheten, mål och styrelse). Ni kan även bifoga relevanta slutrapporter, resultat och slutsatser från organisationens tidigare genomförda projekt. 
  • Kontobevis från bank om bankkontonummer har angetts


Ekonomisk slutredovisning

Förbered redan från början den ekonomiska slutredovisningen. Vid slutredovisningen, när ert projekt avslutas, ska ni i den finansiella rapporteringen redogöra för samtliga intäkter och kostnader i projektet.

Om det beviljade bidragsbeloppet överskrider fem (5) prisbasbelopp (224 000 kronor år 2017) ska en godkänd eller auktoriserad revisor granska och godkänna redovisningen av projektbidragsbeloppet. Revisorns granskning ska utföras i enlighet med ISA 800 eller på ett motsvarande sätt.