Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Organisationsbidrag till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som huvudsakligen arbetar för uppfyllelse av de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa så kan ni söka organisationsbidrag här.

Trafikverket delar ut organisationsbidraget genom en ansökningsomgång en gång årligen.

Sista ansökningsdatum för organisationsbidrag för år 2020 är den 1 december 2019

Vem kan söka organisationsbidraget?

Organisation som är registrerad hos Skatteverket som "ideell förening" kan ansöka om bidraget. Organisationerna ska även uppfylla de allmänna kraven och kriterierna.

Allmänna krav och kriterier

Organisationsbidraget kan sökas av ideell förening som:

  • Är en juridisk person.
  • Är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av nationellt intresse.
  • Har antagit stadgar och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
  • Bedriver arbete till förmån för de transportpolitiska målen, vilket är organisationens huvudsakliga verksamhet.
  • Har bedrivit verksamheten inom de transportpolitiska målen under minst två år vilket ska styrkas genom årsredovisning.
  • Styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp.

Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda.

Organisationsbidrag beviljas inte till en organisation som

  • får organisationsbidrag från annat håll
  • har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
  • är i likvidation eller försatt i konkurs.
Om ni även ansöker om bidrag från annat håll, ange det i ert ansökningsmejl till oss.