Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här ansöker ni om organisationsbidrag

Ansökningar om organisationsbidrag för år 2020 ska vara Trafikverket tillhanda senast den 1 december 2019. Här hittar du allt som behövs för att söka bidraget.

 1. Fyll i ansökningsblanketten
  Ansökan om organisationbidrag (Word-fil, 134 kB, öppnas i nytt fönster)

 2. Använd i första hand e-signering vid underskrift av avtal. Endast giltigt bank-ID behövs. Alla handlingar ska i första hand skickas digitalt till: trafikverket@trafikverket.se och till stod.ideella@trafikverket.se  

Det är också möjligt att skicka in en undertecknad ansökan och bilagor till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella organisationer
Box 810
781 28 Borlänge

Med ansökan ska bifogas:

 • Organisationens aktuella stadgar.
 • Verksamhetsberättelse, senast avlämnade.
 • Senaste årsmötesprotokoll, eller annat protokoll där det framgår vilka som ingår i styrelsen (inklusive befattning) samt vem/vilka som tecknar firman.
 • Årsbokslut/årsredovisning, senast avlämnade.
 • Revisionsberättelse.
 • Undertecknat intyg från revisor (godkänd eller auktoriserad) som visar att hen åtagit sig revisionsuppdraget för verksamhetsåret.
 • Kontobevis från bank i det fall bankkontonummer har angetts.
 • Verksamhetsplan.

Döp filerna efter vad de innehåller, till exempel "stadgar.pdf".
Ansökningar som inte har bifogat kravställda bilagor, kommer INTE att tas med för bedömning.

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Slutrapportering

Förbered redan från början den kommande slutrapporteringen. Organisationen ska inom tre månader efter årets slut eller annan överenskommen tid, lämna en slutrapportering innehållande en förenklad verksamhetsberättelse, inkluderande en ekonomisk redovisning, samt kommentera resultat i förhållande till mål.

Organisationsbidraget ska användas under det år som det är avsett för. Outnyttjade medel som inte använts under det år som de är avsedda för eller som använts till annat ändamål än det avsedda, ska, i samband med redovisningen, återbetalas till Trafikverket.