Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När projekt ska avslutas

När projektet är slut ska ni skriva en slutrapport som sammanfattar projektet. Mall för slutrapport finns här nedanför.

Mall för slutrapport

Mall för slutrapport för projekt som erhållit bidrag (Wordfil, 134 kB, öppnas i nytt fönster)

Slutrapporten ska skickas till oss inom två månader efter projekttidens slut, eller annan tid som vi kommit överens om i avtalet. Skicka rapporten till
trafikverket@trafikverket.se och stod.ideella@trafikverket.se

Ange projekts namn samt diarienummer i ämnesraden.

I slutrapporten redogör ni bland annat för

  • Hur ni nått projektets mål.
  • Hur ni följt projektplanen.
  • Vilka effekter ni uppskattar att ni har nått.

Redovisa ekonomin genom att

  • Visa samtliga intäkter och kostnader.
  • Följa posterna i kostnadskalkylen som låg till grund för beslutet.
  • Ange antalet ideella timmar.
  • Vid bidrag större än fem (5) prisbasbelopp (241 500 kr för 2020) ska revisorsintyg från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas vid slutredovisning. Granskningen ska utföras i enlighet med ISA 800 eller på ett motsvarande sätt.

Projektet är avslutat när vi godkänt slutrapporten och meddelat er det.