Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När ni beviljats projektbidrag

Efter att vi har beslutat vilka projekt som får bidrag skickar vi ut förslag till avtal till bidragstagarna. När avtalen är undertecknade kan projekten starta och bidraget betalas ut.

Ni får pengarna

  • När avtalet har utväxlats.
  • Genom en utbetalning från oss till det bank- eller plusgironummer som angivits i ansökan.

Meddela oss skriftligt om

  • Projektstarten skulle bli försenad.
  • Ni vill göra ändringar i genomförande av projektet.
  • Ni vill ändra tidplanen för projektet.

Eventuella ändringarna blir giltiga när vi har bekräftat dem.

Skicka meddelandet till
stod.ideella@trafikverket.se och trafikverket@trafikverket.se

Ange alltid projektnamn och diarienummer i ämnesraden när ni skickar e-post till oss för att underlätta hanteringen av ärendet.

Ni kan bli tvungna att betala tillbaka pengarna om

  • Bidraget inte använts för det ändamål det har beviljats.
  • Ni har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Projektet inte kan antas bli slutfört inom angiven tid.
  • Eventuella villkor i beslutet inte har följts.
  • Ni inte lämnat in slutrapporten i tid.