Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här ansöker ni – projektbidrag till ideella föreningar

Trafikverket tar löpande emot ansökningar om projektbidrag, fram till att det belopp som finns i budget för bidraget är utdelat. Här hittar du allt som behövs för att söka bidraget.

1. Fyll i ansökningsblanketten
Ansökningsblankett (Word-fil, 144 kB, öppnas i nytt fönster)

2. Använd i första hand e-signering vid underskrift av avtal. Endast giltigt bank-ID behövs.

Det är också möjligt att skicka in en undertecknad ansökan och bilagor till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella organisationer
Box 810
781 28 Borlänge

Med ansökan ska bifogas:

  • Egen fristående detaljerad budget som komplement till den sammanfattande budgeten.
  • Organisationens aktuella stadgar.
  • Senaste protokoll som visar vilka som tecknar firma.
  • En kort presentation av organisationen till styrkande av att tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för projektgenomförande finns (beskrivande även till exempel verksamheten, mål och styrelse) Ni kan även bifoga relevanta slutrapporter, resultat och slutsatser från organisationens tidigare genomförda projekt.
  • Kontobevis från bank om bankkontonummer har angetts.
  • Undertecknat intyg från revisor (godkänd eller auktoriserad) som visar att hen åtagit sig revisionsuppdraget för verksamhetsåret.

Döp filerna efter vad de innehåller, till exempel "stadgar.pdf".
Ansökningar som inte har bifogat kravställda bilagor, kommer INTE att tas med för bedömning.

Lämna in ansökan i god tid, minst två månader innan datum för projektstart.

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Ekonomisk slutredovisning

Förbered redan från början den ekonomiska slutredovisningen. Vid slutredovisningen när ert projekt avslutas ska ni i den finansiella rapporteringen redogöra för samtliga intäkter och kostnader i projektet. Om det beviljade bidragsbeloppet överskrider fem (5) prisbasbelopp (241 500 kr för 2020) ska en godkänd eller auktoriserad revisor granska och godkänna redovisningen av projektbidragsbeloppet. Revisorns granskning ska utföras i enlighet med ISA 800 eller på ett motsvarande sätt.