Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om driftbidrag för icke statlig flygplats – flygplats med allmän trafikplikt

En kommun med en icke statlig flygplats som har trafik under allmän trafikplikt kan här ansöka om bidrag för kostnader för drift av flygplatsen.

Ansökan

För att en kommun ska kunna beviljas statligt driftbidrag för ett år till sina flygplatser där det finns trafik under allmän trafikplikt ska en ansökan, från kommunen där flygplatsen ligger, ha kommit till Trafikverket senast den 15 januari aktuellt bidragsår, enligt Trafikverkets föreskrift 2018:1. Styrande för bidraget är även förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser.

Så här ansöker du

Det finns inga formella krav på utformningen av en ansökan. Under Ansökningsblankett här nedan finns ett förslag på ansökan som du kan använda.

Bidragets storlek

Bidraget beräknas enligt en fördelningsmodell som bygger på ett antal faktorer som driver kostnader respektive intäkter på flygplatsen. Bidraget kan aldrig bli högre än det verkliga underskottet. Detta kontrollerar Trafikverket årligen och om flygplatsen fått större bidrag än driftunderskottet måste kommunen återbetala den överskjutande delen.

Trafikverkets bidrag begränsas även av det årliga anslag för verksamheten som vi får av regeringen. Den totala summan som Trafikverket disponerar för bidrag till kommuner som har flygplatser med trafik under allmän trafikplikt är drygt 63 miljoner kronor.

Redovisa ekonomiskt resultat

Senast den 1 september varje år ska den kommun vars flygplats beviljats bidrag för driften redovisa flygplatsens ekonomiska resultat. Det gör du på en särskild blankett som finns här nedan under Redovisningsblankett.