Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om driftbidrag för icke statlig flygplats – förordning om länsplaner

En kommun med en icke statlig flygplats som omfattas av den regionala planen för transportinfrastruktur kan ansöka om bidrag för kostnader för drift av flygplatsen.

Bidraget beviljas med stöd av 3 §, 5 p. förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Se länk till förordningen här nedan.

Bidraget kan ges för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen. För att kommunen ska kunna bevilja stödet till flygplatsen måste dessutom EU:s regler om statligt stöd följas.

För en flygplats med fler än 200 000 passagerare ska flygplatsen vara förordnad av kommunen att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, också kallad SGEI. För en flygplats med färre än 200 000 passagerare beviljas bidraget i enlighet med EU:s gruppundantagsförordning, också kallad GBER.

En förutsättning för att bidraget ska kunna beviljas är att medel för bidraget har avsatts för det år som bidraget söks i den länsplan för regional transportinfrastruktur som gäller för det geografiska område där flygplatsen är belägen.

Ansökningsdatum

Trafikverket tar emot ansökningar löpande under året. Senaste dag för ansökan är dock den 31 oktober för att Trafikverket ska hinna fatta beslut och betala ut bidraget under det aktuella året.

Så här ansöker du

Ansök på de blanketter som du kan ladda ned här nedanför.