Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör.

Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. För detta ändamål finns inom Trafikverket en särskild funktion, CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

CEF utgör en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF Transport, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering. Alla ansökningar inom CEF förutsätter regeringens godkännande.

Särskild information med anledning av coronaviruset

Med anledning av den situation som uppstått som följd av Coronavirus och Covid-19 har INEA skickat information till samtliga stödmottagare. Informationen om hantering av ansökningar, Grant Agreement, utbetalningar och ASR2020 finns också upplagd på INEA:s hemsida under Beneficiaries Info Point:

Beneficiaries Info Point (INEA:S webbplats) 

CEF2019 MAP

2019-års andra utlysning, CEF2019 MAP, öppnade den 16 oktober 2019 och ansökningen stängde den 26 februari 2020. Den 16 juli beslutade CEF-kommittén om vilka projekt för CEF-finansiering som valts ut. Resultatet för Sveriges del blev positivt, med 8 beviljade projekt:

 • SESAR Deployment Programme implementation 2019 - IOP Foundation
 • Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär-Naantali - (MoS Finnlink)
 • Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports
 • Removal of a major bottleneck between Flackarp and Arlöv on the Swedish Southern Main Line
 • New East-Cost Line ,a railway study for a 40 km long section of double track between Gävle-Kringlan
 • The West Link - Kvarnberget railway tunnel
 • ERTMS On-board prototyping in Sweden 2020-2023
 • Sea Li-ion

CEF2019 Transport Blending Facility call

Ytterligare en utlysning öppnade den 15 november 2019. Detta är en ny typ av utlysning med lånefinansiering av Europeiska Investeringsbanken (EIB). Utlysningen kommer att vara öppen tills pengarna är fördelade, med första ansökningstillfälle den 14 februari och därefter varje kvartal (dock längst till mars 2021).

Total budget är 198 miljoner euro fördelat på prioriteringarna ERTMS och alternativa drivmedel. För mer information se INEA:s hemsida under Blending facility.
Blending facility (INEA:s webbplats)

Hur hanteringen kring ansökningar till denna utlysning ska gå till vad avser regeringens godkännande är inte helt klarlagt. Kontakta CEF-sekretariatet om ni är intresserade av denna utlysning.

CEF2020 Transport Call

Den 15 december öppnade den sista utlysningen i nuvarande budgetperiod med rubriken CEF2020 MAP Transport call. Denna utlysning med en budget på 160 miljoner euro är relativt begränsad. Utlysningen omfattar endast studier vilka bidrar till att slutföra de föridentifierade projekten på stomnätskorridorerna och på de övriga avsnitten av stomnätet (järnvägar, inre vattenvägar, vägar, sjö- och inlandshamnar) enligt bilaga I del I punkterna 2 och 3 i CEF-förordningen.
Länk till utlysningen

För ansökningar med svenska partners gäller samma förutsättningar som för tidigare ansökningar. Mall för Projekt-pm finns nedan.

Tidplanen för ansökningar med svenska partners är:

 • 15/12 2020 CEF2019 MAP offentliggörs
 • 14/1 2021 Virtual Info Day
 • 14/1 2021 Projekt-pm skickas till CEF-sekretariatet
 • 22/2 2021 Slutlig och komplett ansökan skickas till CEF-sekretariatet
 • 22/3 2021 Sista ansökningsdag till INEA (kl. 17.00)

Projekt-pm och slutlig ansökan skickas till CEF-sekretariatet  CEF.sekretariatet@trafikverket.se) med kopia till Per Olof Lingwall (per-olof.lingwall@trafikverket.se).

Ny CEF-förordning för perioden 2021–2027

Innehållet CEF-förordningen avseende budgetperioden 2021-2027 är slutförhandlade. I och med att det nu finns en budgetöverenskommelse i EU väntas CEF-förordningen fastställas inom kort. Förslagen till ny förordningstext vad avser de tekniska reglerna innebär inga större förändringar jämfört med den nuvarande förordningen. Den huvudsakliga fokusen har lagts på förordningens bilaga 1 där de geografiska prioriteringarna framgår. För Sveriges del ligger särskilt fokus på bland annat:

 • förlängning av ScanMed-korridoren (inklusive vissa tekniska justeringar)
 • isbrytning
 • Inland Waterways (Trollhätte kanal)

CEF2019 Transport call – Projects on the Comprehensive Network

Utlysningen CEF2019 öppnade den 8 januari 2019 och sista ansökningsdag var den 24 april 2019. Utlysningen var relativt begränsad och omfattade totalt 100 miljoner euro fördelade på gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet (comprehensive network) inkl. anslutningar till hamnar, samt åtgärder för minskat buller från godsvagnar på järnvägen.

Utfallet ur ett svenskt perspektiv blev positivt. Av totalt sju inskickade projektansökningar beviljades tre finansiering. Den 27 september 2019 beslutade CEF:s transportkommitté om att nedanstående projekt föreslås för finansiering:

 • YES – Ystad upgrading Efficiency and Safety of port logistic
 • Karlshamn for the next generation of large Ro-Pax vessels and provision of onshore power supply
 • Gävle Port-New electrified railway connection