Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bidrag för ökad och säker cykling 2020

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att fördela medel till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser samt andra aktiviteter som bidrar till att öka andelen resor som sker med cykel.

En ökad cykling kan bidra till regeringens mål om bland annat klimat, folkhälsa och tillgänglighet. Att fler väljer att resa med cykel kan också bidra till att avlasta kollektivtrafiken och därmed minska trängseln i denna och därmed minska för smittspridning.

Ett sätt att öka andelen resor som sker med cykel är att påverka val av färdsätt. Det kan göras genom åtgärder såsom information och utbildning. Dessa åtgärder kompletterar infrastrukturåtgärder eller regelverk genom att bidra till en effektivare användning av den befintliga infrastrukturen.

Vi vill nu uppmana ideella organisationer att inkomma med projektansökningar till förmån för ökad och säker cykling. 

Kraven för cykelprojekten är densamma som för övriga projektbidrag. 
Projektbidrag till ideella föreningar

  • Senast datum för start av projekten är 31 december 2020.
  • Senaste datum för avslut av projekten är den 15 november 2021.
  • Slutrapporterna ska vara inkomna den 15 december 2021 till Trafikverket.
  • Projekten ska delrapporteras med redovisning av effekter/genomförda åtgärder den 31 maj 2021.
  • Sista dag för att inkomma med ansökningar kopplat till ökad cykling är den 30 november 2020.

Ansökningsblanketten för bidraget ökad cykling är densamma som för övriga projektbidrag. Detta gäller även mallen för slutrapporten. Se länkar nedan.